U heeft het als weerliefhebber waarschijnlijk ooit al wel eens gezien. Wanneer de winter nadert, wordt er regelmatig ook gekeken naar de nao-index (Noord-Atlantische-Oscillatie). Deze ietwat vreemde term is een maat voor het luchtdrukverschil tussen het zeegebied in de buurt van IJsland en dat rond de Azoren. In de winter speelt dat een grote rol voor eventuele winterse aspiraties in het westen van Europa.

Wat betekent de NAO index?

Indien deze index sterk positief (veel lijntjes boven 0) is, dan is de luchtdruk bij IJsland laag en die bij de Azoren hoog. Boven de Atlantische Oceaan vind je in dat geval vaak een westcirculatie terug die in het seizoen winter zorgt dat het in ons deel van Europa zacht en wisselvallig is.

positieve nao index

Dit is een klassiek voorbeeld van een positieve NAO-index waarbij de hogedrukkern zich bevindt ter hoogte van de Azoren. Rond IJsland vinden we depressies terug en op die manier wordt een westelijke maritieme luchtstroming gehandhaafd met ‘aangename’ temperaturen.

Is de luchtdruk bij IJsland hoog en die bij de Azoren laag, dan geeft de NAO-index negatieve waarden aan. In dat geval is de kans tamelijk groot dat de westcirculatie (zonale stroming) geblokkeerd raakt. Indien er zich dan genoeg kou bevindt boven Rusland kan via transportkou koud en winterweer naar het westen van Europa geadvecteerd worden.

Helaas zijn de winterkansen voor onze omgeving niet alleen afhankelijk van een negatieve NAO. Anders zouden we ons volgende week al mogen opmaken voor een ronduit winterse week met sneeuw en flinke vrieskou.

negatieve nao index

Dit is een klassiek voorbeeld van een negatief wordende NAO-index. Het hogedrukgebied punt aan richting IJsland en gaat zich daarna afzonderen ter plaatsen. De westelijke stroming op de Atlantische Oceaan wordt geblokkeerd waardoor de poort naar de winterkou uit het oosten openstaat. Deze kaart is de vermoedelijke situatie voor eind november 2012.

Bron kaartjes: meteociel.fr