De grafiek laat neerslagtekort zien gemiddeld over 32 weerstations verspreid door Nederland. In de grafiek zijn 5 verschillende lijnen te zien. De rode lijn geeft de mediaan weer, de grijze lijn de 5% droogste jaren, de zwarte lijn het recorddroge jaar 1976, de lichtblauwe lijn 2018 en als laatste geeft de witte lijn het jaar 2020 aan. Het neerslagtekort wordt berekend over de periode 1 april tot 1 oktober, het groeiseizoen. Een tekort ontstaat wanneer de verdamping (berekend met de formule van Makkink) de neerslag overstijgt. Uit de grafiek valt op te maken dat het voorjaar van 2020 recorddroog was. Vanaf juni viel er meer neerslag, waardoor het jaar 2020 uiteindelijk een neerslagtekort van ongeveer 235 millimeter kende.

De grafiek laat neerslagtekort zien gemiddeld over 6 weerstations gelegen in het zuiden van Nederland. In de grafiek zijn 5 verschillende lijnen te zien. De rode lijn geeft de mediaan weer, de grijze lijn de 5% droogste jaren, de zwarte lijn 1976, de lichtblauwe lijn 2018 en als laatste geeft de witte lijn het jaar 2020 aan. Het neerslagtekort wordt berekend over de periode 1 april tot 1 oktober, het groeiseizoen. Een tekort ontstaat wanneer de verdamping (berekend met de formule van Makkink) de neerslag overstijgt. Uit de grafiek valt op te maken dat het voorjaar van 2020 recorddroog was. De maand juni zorgde ervoor dat 2020 niet de boeken in gaat als recorddroog. Wat opvallend is aan deze grafiek, is dat zowel 2018 als 2020 droger zijn geweest dan 1976. Deze grafiek geeft aan dat droogte, ook in een relatief klein land als Nederland, een grote ruimtelijke variabiliteit heeft.

Tot op heden is het niet mogelijk om soortgelijke grafieken te produceren voor België. Hier wordt hard aan gewerkt. Stay tuned!