De grafiek laat neerslagtekort zien gemiddeld over 32 weerstations verspreid door Nederland. In de grafiek zijn 6 verschillende lijnen te zien. De rode lijn geeft het gemiddelde weer, de grijze lijn de 5% droogste jaren, de zwarte lijn het recorddroge jaar 1976, de lichtblauwe lijn 2018, de gele stippellijn toont het maximum per dag en als laatste geeft de witte lijn het huidige jaar, 2023, aan. Het neerslagtekort wordt berekend over de periode 1 april tot en met 30 september, het groeiseizoen. Een tekort ontstaat wanneer de verdamping (berekend met de formule van Makkink) de neerslag overstijgt. Het groeiseizoen van 2023 had tot en met 16 mei een klein neerslagtekort van ongeveer 0,4 mm.

De grafiek laat neerslagtekort zien gemiddeld over 6 weerstations gelegen in het zuiden van Nederland. In de grafiek zijn 5 verschillende lijnen te zien. De rode lijn geeft het gemiddelde weer, de grijze lijn de 5% droogste jaren, de zwarte lijn 1976, de lichtblauwe lijn 2018, de gele stippellijn toont het maximum per dag en als laatste geeft de witte lijn het huidige jaar, 2023, aan. Het neerslagtekort wordt berekend over de periode 1 april tot 1 oktober, het groeiseizoen. Een tekort ontstaat wanneer de verdamping (berekend met de formule van Makkink) de neerslag overstijgt. Wat opvallend is aan deze grafiek, is dat 2018 hier droger is geweest dan 1976. Deze grafiek geeft aan dat droogte, ook in een relatief klein land als Nederland, een grote ruimtelijke variabiliteit heeft. Tijdens het groeiseizoen van 2023 was er tot en met 16 mei sprake van een neerslagoverschot van ongeveer 1 mm.

Tot op heden is het niet mogelijk om soortgelijke grafieken te produceren voor België. Hier wordt hard aan gewerkt. Stay tuned!