De grafiek laat neerslagtekort zien gemiddeld over 32 weerstations verspreid door Nederland. In de grafiek zijn 6 verschillende lijnen te zien. De blauwe lijn geeft het gemiddelde weer, de groene lijn de 5% droogste jaren, de rode lijn het recorddroge jaar 1976, de grijze lijn 2018, de gele stippellijn toont het maximum per dag en als laatste geeft de zwarte lijn het huidige jaar, 2023, aan. Het neerslagtekort wordt berekend over de periode 1 april tot en met 30 september, het groeiseizoen. Een tekort ontstaat wanneer de verdamping (berekend met de formule van Makkink) de neerslag overstijgt. Het groeiseizoen van 2024 had tot en met 7 juni een negatief neerslagtekort (een neerslagoverschot dus) van ongeveer 42 mm.

De grafiek laat neerslagtekort zien gemiddeld over 32 weerstations verspreid door Nederland. In de grafiek zijn 6 verschillende lijnen te zien. De blauwe lijn geeft het gemiddelde weer, de groene lijn de 5% droogste jaren, de rode lijn het recorddroge jaar 1976, de grijze lijn 2018, de gele stippellijn toont het maximum per dag en als laatste geeft de zwarte lijn het huidige jaar, 2023, aan. Het neerslagtekort wordt berekend over de periode 1 april tot en met 30 september, het groeiseizoen. Een tekort ontstaat wanneer de verdamping (berekend met de formule van Makkink) de neerslag overstijgt. Wat opvallend is aan deze grafiek, is dat 2018 hier droger is geweest dan 1976. Deze grafiek geeft aan dat droogte, ook in een relatief klein land als Nederland, een grote ruimtelijke variabiliteit heeft. Tijdens het groeiseizoen van 2024 was er tot en met 7 juni sprake van een neerslagoverschot van ongeveer 71 mm.

Tot op heden is het niet mogelijk om soortgelijke grafieken te produceren voor België. Hier wordt hard aan gewerkt. Stay tuned!