De grafiek laat neerslagtekort zien gemiddeld over 32 weerstations verspreid door Nederland. In de grafiek zijn 5 verschillende lijnen te zien. De rode lijn geeft het gemiddelde weer, de grijze lijn de 5% droogste jaren, de zwarte lijn het recorddroge jaar 1976, de lichtblauwe lijn 2018 en als laatste geeft de witte lijn het huidige jaar, 2021, aan. Het neerslagtekort wordt berekend over de periode 1 april tot 1 oktober, het groeiseizoen. Een tekort ontstaat wanneer de verdamping (berekend met de formule van Makkink) de neerslag overstijgt. Het groeiseizoen van 2021 eindigde met een neerslagtekort van 77,7 millimeter. Dit is iets natter dan gemiddeld.

De grafiek laat neerslagtekort zien gemiddeld over 6 weerstations gelegen in het zuiden van Nederland. In de grafiek zijn 5 verschillende lijnen te zien. De rode lijn geeft het gemiddelde weer, de grijze lijn de 5% droogste jaren, de zwarte lijn 1976, de lichtblauwe lijn 2018 en als laatste geeft de witte lijn het huidige jaar, 2021, aan. Het neerslagtekort wordt berekend over de periode 1 april tot 1 oktober, het groeiseizoen. Een tekort ontstaat wanneer de verdamping (berekend met de formule van Makkink) de neerslag overstijgt. Wat opvallend is aan deze grafiek, is 2018 droger is geweest dan 1976. Deze grafiek geeft aan dat droogte, ook in een relatief klein land als Nederland, een grote ruimtelijke variabiliteit heeft. Het groeiseizoen van 2021 eindigde met een neerslagtekort van 75,6 millimeter. Dit is iets natter dan gemiddeld.

Tot op heden is het niet mogelijk om soortgelijke grafieken te produceren voor België. Hier wordt hard aan gewerkt. Stay tuned!