De grafiek laat het aantal ijsdagen zien in De Bilt. Bij een ijsdag komt de maximumtemperatuur niet boven 0°C uit. De stippellijn laat het klimatologisch gemiddelde zien. Sinds het begin van de metingen in 1901 is het 11 keer voorgekomen dat een jaar géén ijsdag noteerde. Uit de grafiek kan worden opgemaakt dat het aantal ijsdagen tegenwoordig is ruim gehalveerd vergeleken met de jaren ’50 van de vorige eeuw. 1942 kende de meeste ijsdagen, 46 maar liefst. 17 december 2022 was de laatste keer dat De Bilt een ijsdag noteerde.

De grafiek laat het aantal vorstdagen zien in De Bilt. Bij een vorstdag zakt de minimumtemperatuur onder de 0°C. De stippellijn laat het klimatologisch gemiddelde zien. Uit de grafiek kan worden opgemaakt dat we tegenwoordig ongeveer 25 minder vorstdagen kennen dan zo’n 100 jaar geleden. 1929 en 1996 delen het record van meeste vorstdagen. Beide jaren konden 101 vorstdagen noteren. In 2014 kwam het slechts tot 26 vorstdagen.

De grafiek laat de laagste temperatuur zien in De Bilt per jaar. Deze temperatuur wordt op 1,5 meter gemeten. De stippellijn laat het klimatologisch gemiddelde zien. Uit de grafiek blijkt dat de huidige laagste temperatuur al 3 graden hoger ligt dan 50 jaar geleden. De laagste waarde werd behaald in 1942. De temperatuur zakte op 27 januari tot -24,7°C. De hoogste waarde vinden we terug in 2014. 28 december bracht toen de laagste temperatuur van het jaar, -3,3°C.

De grafiek laat het aantal ijsdagen zien in Ukkel. Bij een ijsdag ligt de maximumtemperatuur onder 0°C. De stippellijn laat het klimatologisch gemiddelde zien. Sinds het begin van de metingen in 1833 is het 17 keer voorgekomen dat een jaar géén ijsdag noteerde, voor het laatst in 2023. De teller staat in 2024 tot dusver op 4 ijsdagen. 1879 kende de meeste ijsdagen, 47 maar liefst. Het gemiddelde aantal ijsdagen lag toentertijd bijna 3 keer zo hoog als nu.

De grafiek laat het aantal vorstdagen zien in Ukkel. Bij een vorstdag zakt de minimumtemperatuur onder de 0°C. De stippellijn laat het klimatologisch gemiddelde zien. In de jaren 50 van de vorige eeuw lag het gemiddeld aantal vorstdagen nog rond 60, nu is dat gezakt naar 38 vorstdagen. 2024 kende tot dusver 14 vorstdagen, maar het jaar is nog niet voorbij. 1879 had al de meeste ijsdagen, dus heel verrassend is het niet dat dit jaar ook de meeste vorstdagen liet noteren (103). De minste vorstdagen werden behaald in 2014, slechts 10.

De grafiek laat de laagste temperatuur zien in Ukkel per jaar. Deze temperatuur wordt op 1,5 meter gemeten. De stippellijn laat het klimatologisch gemiddelde zien. Uit de grafiek blijkt dat de huidige laagste temperatuur in een eeuw tijd met 3,5 graden is toegenomen. De laagste waarde werd behaald in 1881. De temperatuur zakte op 25 januari tot -20,7°C. De hoogste waarde vinden we terug in 2020. 21 januari bracht toen de laagste temperatuur van het jaar, -2,4°C. In 2024 werd de laagste temperatuur (tot nu toe) genoteerd op 10 januari: -6,8°C.