De grafiek laat het aantal ijsdagen zien in De Bilt. Bij een ijsdag komt de maximumtemperatuur niet boven 0°C uit. De stippellijn laat het klimatologisch gemiddelde zien. Sinds het begin van de metingen in 1901 is het 9 keer voorgekomen dat een jaar géén ijsdag noteerde. Uit de grafiek kan worden opgemaakt dat het aantal ijsdagen tegenwoordig is gehalveerd vergeleken met de jaren ’50 van de vorige eeuw. 1942 kende de meeste ijsdagen, 46 maar liefst. 2021 kende in totaal 7 ijsdagen.

De grafiek laat het aantal vorstdagen zien in De Bilt. Bij een vorstdag zakt de minimumtemperatuur onder de 0°C. De stippellijn laat het klimatologisch gemiddelde zien. Uit de grafiek kan worden opgemaakt dat we tegenwoordig ongeveer 20 minder vorstdagen kennen dan zo’n 100 jaar geleden. 2021 kende tot dusver 39 vorstdagen, maar het jaar is nog niet voorbij. 1929 en 1996 delen het record van meeste vorstdagen. Beide jaren konden 101 vorstdagen noteren.

De grafiek laat de laagste temperatuur zien in De Bilt per jaar. Deze temperatuur wordt op 1,5 meter gemeten. De stippellijn laat het klimatologisch gemiddelde zien. Uit de grafiek blijkt dat de huidige laagste temperatuur al 2 graden hoger ligt dan 50 jaar geleden. De laagste waarde werd behaald in 1942. De temperatuur zakte op 27 januari tot -24,7°C. De hoogste waarde vinden we terug in 2014. 28 december bracht toen de laagste temperatuur van het jaar, -3,3°C. In 2021 werd de laagste temperatuur genoteerd op 12 februari: -10,9°C.

De grafiek laat het aantal ijsdagen zien in Ukkel. Bij een ijsdag komt de maximumtemperatuur niet boven 0°C uit. De stippellijn laat het klimatologisch gemiddelde zien. Sinds het begin van de metingen in 1833 is het 15 keer voorgekomen dat een jaar géén ijsdag noteerde. 2021 kende tot dusver 5 ijsdagen. 1847 kende de meeste ijsdagen, 47 maar liefst. Het gemiddelde aantal ijsdagen lag toentertijd bijna 3 keer zo hoog als nu.

De grafiek laat het aantal vorstdagen zien in Ukkel. Bij een vorstdag zakt de minimumtemperatuur onder de 0°C. De stippellijn laat het klimatologisch gemiddelde zien. In de jaren 50 van de vorige eeuw lag het gemiddeld aantal vorstdagen nog op 60, nu is dat gezakt naar 40 vorstdagen. 2021 kende tot dusver 26 vorstdagen, maar het jaar is nog niet voorbij. 1847 had al de meeste ijsdagen, dus heel verrassend is het niet dat dit jaar ook de meeste vorstdagen liet noteren (104). De minste vorstdagen werden behaald in 2014, slechts 10.

De grafiek laat de laagste temperatuur zien in Ukkel per jaar. Deze temperatuur wordt op 1,5 meter gemeten. De stippellijn laat het klimatologisch gemiddelde zien. Uit de grafiek blijkt dat de huidige laagste temperatuur in een eeuw tijd met 2 graden is toegenomen. De laagste waarde werd behaald in 1881. De temperatuur zakte op 25 januari tot -20,7°C. De hoogste waarde vinden we terug in 2020. 21 januari bracht toen de laagste temperatuur van het jaar, -2,4°C. In 2021 werd de laagste temperatuur genoteerd op 10 februari: -8,6°C.