2 december 2019 - 3 min. lezen 6 reacties

Uit een nieuw rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) blijkt dat de concentraties aan broeikasgassen in 2018 opnieuw gestegen zijn naar recordwaarden. De concentratie van CO2, het belangrijkste broeikasgas in termen van klimaatimpact, is met 45% gestegen t.o.v. industrialisering. Daarmee blijft de onophoudelijk concentratie stijgen en een piek in de concentratie  is ook nog lang niet in zicht, zo blijkt.

De uitstoot van broeikasgassen neemt nog elk jaar toe.

Broeikasgassen

Broeikasgassen zijn verantwoordelijk voor de opwarming van onze planeet. Hun concentratie zit al jaren in de lift sinds het begin van de industrialisering van onze maatschappij. Wij hebben de laatste 150 jaar massaal fossiele brandstoffen verbrand en hierdoor zijn er stelselmatig meer broeikasgassen in de lucht gekomen. Hierdoor is hun concentratie toegenomen.

Niet alleen de verbranding van fossiele brandstoffen en CO2 dragen bij aan de opwarming van de aarde, ook vele andere factoren verhogen de uitstoot van andere broeikasgassen, zoals methaan en lachgas (distikstofoxide).  Een voorbeeld hiervan zijn de veeteelt en de afvalverwerkingsindustrie, die methaan uitstoten. Rijstteelt en bemesting in de landbouw zijn dan weer verantwoordelijk voor de uitstoot van lachgas.

CO2 is het belangrijkste broeikasgas in termen van klimaatimpact. Het is niet het sterkste broeikasgas, want zowel methaan als lachgas veroorzaken een sterkere opwarming. CO2 blijft echter veel langer in de lucht hangen (tot duizenden jaren) en hierdoor is de relatieve impact op de opwarming van het klimaat het grootst voor dit broeikasgas.

De stijgende concentratie van de 3 belangrijkste broeikasgassen. (WMO)

Nieuw record broeikasgassen

Metingen afkomstig van een nieuw rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) tonen aan dat de concentratie van de drie voornaamste broeikasgassen (CO2, methaan en lachgas),  is toegenomen en dat de concentratie blijft stijgen de laatste jaren. De CO2 concentratie heeft zelfs nieuwe recordhoge waarden bereikt. In 2018 bedroeg de concentratie aan CO2 407.8 ppm (deeltjes per miljoen), dit terwijl er in 2017 zo’n 405.5 deeltjes per miljoen in de lucht zaten.

Hiermee vertoont de CO2 concentratie een stijging van 45% vergeleken met de periode voor de industrialisering. Op dit moment vertoont de concentratie ook nog geen teken van een piek. Dit wil zeggen dat we verwachten dat de concentratie zal blijven stijgen de komende jaren.

Zolang we massaal broeikasgassen blijven uitstoten zal de concentratie alleen maar toenemen. (Wibnet.nl)

Het belang van het beleid

In het akkoord van Parijs werd vastgelegd dat men wereldwijd de opwarming van de aarde wil beperken tot maximaal 2 graden in 2100 en men liefst zelfs onder 1.5 graad zou willen blijven. Uit een recentelijk verschenen rapport van de VN blijkt echter dat er veel inspanningen nodig zullen zijn de komende jaren om effectief deze doelen te kunnen halen. De huidige klimaatambitie ligt verre van hoog genoeg om tegemoet te komen aan de doelstellingen van Parijs.

Als we onder een opwarming van 2 graden willen blijven, zullen de inspanningen de komende jaren moeten verdriedubbelen en als we onder 1.5 graden willen blijven, moeten de inspanningen met een factor 5 de hoogte in, volgens het VN rapport. Dit lijkt heel moeilijk te worden als we de huidige tendensen bekijken.

Op basis van het huidige beleid en de huidige wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, lijken we af te stevenen op een temperatuurstijging van meer dan 3 graden. Uiteraard zou dit grote gevolgen hebben. Het is dus van uitermate belang dat men op wereldvlak blijft onderhandelen om alsnog richting de doelen, die in Parijs bepaald werden, verder te evolueren.

De zogenaamde CO2 overschot die we nog hebben. (WMO)

Delen


Verder lezen

Alles bekijken