13 december 2015 - 5 min. lezen 0 reacties

Na twee weken wachten is het nu eindelijk zover. Het klimaatakkoord is eindelijk goedgekeurd. Het was waarschijnlijk geen makkelijke opdracht want zo’n 187 landen moesten hun akkoord geven voor het nieuwe plan. Er is ongetwijfeld veel gediscussieerd over welke maatregelen welke landen nu juist moeten nemen. Maar één ding is zeker, alle landen moeten extra inspanningen leveren om ons klimaat te behouden zoals het nu is. Anders zadelen we onze kinderen en kleinkinderen op met een aarde die nauwelijks leefbaar is.

Klimaatakkoord met veel waarde

Zaterdag 12 december gaat ongetwijfeld onze geschiedenis in als dé dag dat alle landen het eindelijk eens zijn met elkaar dat er iets moet gebeuren om ons huidig klimaat te behouden. In de namiddag kondigde de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Laurent Fabius, al aan dat er een ontwerpakkoord was bereikt. Een ontwerp, dus nog geen officieel akkoord want sommige landen deden weer moeilijk rond de doelstellingen die waren beschreven in het akkoord. Ondermeer Turkije deed moeilijk.

Verschillende toponderhandelaars verlieten zelfs de plenaire vergadering waarop het ontwerpakkoord moest worden goedgekeurd. Maar even later was het eindelijk zover. Het ‘Paris Agreement’ kon worden goedgekeurd. Het gaat de geschiedenis in als het eerste wereldwijde klimaatakkoord ooit. “Het is maar een kleine hamer, maar ik denk dat hij grote zaken kan bereiken,” voegde Fabius eraan toe.

De Franse president Hollande was toch wel trots op ‘zijn’ Parijs: “12 december 2015 zal een belangrijke datum voor de planeet blijven. Parijs is hét toneel van heel wat revoluties geweest, maar vandaag is een van de mooiste en de meest vreedzame revoluties: de revolutie voor een klimaatverandering.”

Het akkoord is ook wettelijk bindend voor alle 187 landen. Om de vijf jaar komt er een herziening van de nationale plannen om de klimaatverandering tegen te gaan en de doelstellingen van een opwarming van maximaal 1,5 à 2 graden te halen. Als dit niet wordt behouden dan kijken we aan tegen een opwarming van 4 à 5 graden. Dat zou echt catastrofale gevolgen hebben voor alle levende wezens op aarde, dus ook voor ons. Maar gelukkig gaan de wereldleiders het niet zo ver laten komen. Het internationaal klimaatverdrag is het eerste dat de landen uitdrukkelijk verplicht actie te ondernemen om de opwarming van de aarde terug te dringen.

Strijd tegen klimaatveranderingConcrete plannen

  1. Laten we beginnen met China, de grootste en belangrijkste vervuiler ter wereld. Het land stoot een kwart van alle broeikasgassen ter wereld uit. Nu gaat China die uitstoot proberen te minderen, ten laatste tegen 2030. Ja, 2030… Nog 14 jaar wachten dus! China wou de uitstoot eigenlijk niet verminderen omdat het de economie van China zwaar zou aantasten. Maar wat is er nu belangrijker? Onze aarde of de Chinese economie? Ik zou toch voor onze aarde gaan. China blijft de grootste verbruiker van steenkool, maar investeert tegelijk ook in hernieuwbare energie. In het klimaatakkoord staat er dat China z’n emissie-intensiteit tegen 2030 met 60 à 65 procent wil afbouwen in vergelijking met 2005. Ambitieus, maar het blijven plannen. Plannen die misschien iets te onrealistisch blijven.
  2. De tweede grootste vervuiler van de wereld is de Verenigde Staten. De USA beloven hun uitstoot tegen 2025 te verminderen met 26 à 28 procent in vergelijking met 2005. Jennifer Morgan: “De VS zijn nu tenminste aanwezig met een geloofwaardig plan.”
  3. De EU zal ook moeten inleveren. Begin maart was de Europese Unie verantwoordelijk voor 10 procent van alle CO2-uitstoot wereldwijd. Tegen 2030 wil Europa de uitstoot met 40 procent verminderen tegenover 1990.
  4. De vierde grootse vervuiler van de wereld is India. Dat land belooft om tegen 2030 z’n uitstoot met 35 procent te verminderen. Het land wil vooral inzetten op hernieuwbare energie.
  5. Rusland wil z’n emissie-intensiteit verminderen met 25 à 30 procent.
  6. Japan, de zesde vervuiler in het rijtje, wil de uitstoot verminderen met 26 procent. Het land wil dit doen door kerncentrales terug te openen. Onder andere die van Fukushima.
  7. Brazilië gaat de uitstoot van zichzelf verminderen met 43 procent. Toch een groot engagement! Ze willen dit bereiken door meer hernieuwbare energie te gebruiken.
  8. Iran gaat tegen 2030 z’n uitstoot met 4 procent verminderen.
  9. Indonesië gaat de emissie-intensiteit tegen 2030 verminderen met minstens 29 procent. Met meer financiële steun kunnen ze zelfs gaan tot 41 procent.
  10. Canada gaat de uitstoot verminderen met 30 procent tegen 2030. De ngo’s vinden het te weinig.

Ook ontwikkelingslanden gaan hun steentje bijdragen om de opwarming tegen te gaan. Maar landen als Noord-Korea, Libië en Nepal doen niet mee met het akkoord. Zij doen met andere woorden gewoon hun goesting…

‘Enorme stap voorwaarts’

De reacties van wereldleiders blijven ook niet uit. Enkele reacties:

VS president Barack Obama: 
“Het probleem is niet opgelost door het akkoord, maar het betekent wel een keerpunt voor de wereld. Het is de beste kans om de enige planeet die we hebben, te redden. Geen enkel land, zelfs niet een machtig zoals het onze, kan dit alleen aan. En geen enkel land, hoe klein ook, kan aan de zijlijn blijven staan. We moeten dit probleem samen oplossen.”

Britse premier David Cameron:
“Het klimaatakkoord is een enorme stap voorwaarts. Door deze deal hebben de landen van de wereld getoond wat eenheid, ambitie en volharding kunnen bereiken. Het is een moment om te herinneren en een enorme stap voorwaarts om de toekomst van onze planeet veilig te stellen.”

Bron: VRT, Knack, Klimaatakkoord, De Morgen
Foto: Logo Cop21

Gastblog

Door Gastblog

Expert in weer en klimaat of een ander boeiende niche in de wetenschap? Geregeld worden wetenschappers aan het woord gelaten via een gastblog.


Verder lezen

Alles bekijken