18 juni 2022 - 6 min. lezen
0 reacties 0

De meteorologische zomer is begonnen en daarmee is de lente afgelopen. De laatste maand van de lente, mei 2022, was een warme maand met veel zonneschijn. Het was ook een droge maand, maar door zware buien verschilde de neerslagsom sterk van plek tot plek. De randverschijnselen bij deze buien waren soms extreem en op 20 mei kwam het zelfs tot een tornado. Hoe verhoudt mei 2022 zich tot de klimatologische gemiddelden?

Deelnemen aan discussie? Ben je geïnteresseerd om deel te nemen als weeramateur of liefhebber van het weer aan het weerforum? Onderaan dit artikel krijg je bliksemsnel & gratis toegang tot alle reacties. Je kan ook je eigen weerfoto’s opladen.

Toenemende droogte begin mei 2022

De derde lentemaand begon dit jaar vrij fris en met veel stapelbewolking op de eerste mei. De nacht naar 1 mei was echter wel helder, en het was daardoor ook een koude nacht. Op meerdere plekken kwam het tot lokale vorst, met de laagste temperaturen van mei 2022. In Eelde (NL) koelde het af tot -1,4°C en in het Belgische Neidingen daalde het kwik zelfs tot -2,4°C.

Daarna bleef het weerbeeld stabiel, zonder enige neerslag van betekenis. Een gordel van hogedrukgebieden strekte zich uit vanaf de Atlantische Oceaan tot over Oost-Europa. De Benelux had hierdoor te maken met een aanvoer uit het noorden tot westen, waardoor er van tijd tot tijd veel vocht werd aangevoerd. Soms ontstonden er veel stapelwolken en was het niet zo zonnig, op andere dagen scheen de zon vrijwel ongehinderd. De temperatuur lag rond normaal.

Op 7 mei ontstonden er enkele stevige onweersbuien op een convergentielijn. Met name het zuidoosten kreeg met deze buien te maken. Op de weerkaarten trok de hogedruk zich iets terug richting het zuiden en lagedrukgebieden zakten ook iets naar het zuiden. De weg werd zo vrijgemaakt voor het transport van warme lucht vanuit het zuidwesten richting de Benelux. Daardoor werd het op 9 mei ook voor de eerste keer in 2022 lokaal zomers warm. Daarna werd het ook op 10 en 11 mei lokaal zomers warm, vooral in het zuidoosten van Nederland en delen van België. De lagedrukinvloed zorgde af en toe voor storingen die over de Benelux kwamen te liggen, maar door de aanhoudende invloed van de hogedrukgebieden viel er maar weinig neerslag.

Rond het midden van de maand kreeg een hogedrukgebied boven Centraal-Europa opnieuw grip op ons weer. Het droge weer hield stand en langzaamaan werd de lucht aangevoerd vanaf het continent. Dat zorgde voor oplopende temperaturen. Op 15 mei kwam het op de hoofdstations De Bilt (NL) en Ukkel (BE) tot de eerste zomerse dag van 2022. Intussen begon de droogte stilaan nijpend te worden voor de natuur en de landbouwsector. 2022 behoorde tot de 5% droogste jaren en het neerslagtekort liep in Nederland zelfs op tot recordwaarden voor deze fase van het groeiseizoen.

Felle onweersbuien verdrijven de hitte

De warme lucht bleef de dagen nadien nog dicht bij de Benelux. Op 18 en 19 mei was het ronduit warm voor de tijd van het jaar, vooral in de zuidoostelijke delen van de Benelux. Op 18 mei werden lokaal al tropische waarden (tenminste 30,0°C) gehaald. 19 mei was de warmste dag van mei 2022 met een maximumtemperatuur van maar liefst 31,3°C in Beek bij Maastricht (NL) en 30,8°C in Ophoven (BE). Tijdens de middaguren trok een koufront van west naar oost over de Benelux. Er ontstonden op deze lijn zeer zware buien. Hevig onweer, wolkbreuken en hagelstenen leidden tot veel overlast op verschillende plekken in de Benelux. Ook de windstoten zorgden voor omgevallen bomen. Lokaal bereikten deze rukwinden waarden tot 110 km/u.

Ook op 20 mei 2022 kwam het tot noodweer in de Benelux. Aan de zuidoostzijde van een klein lagedrukgebied viel er zeer veel neerslag, lokaal meer dan 30 mm in enkele uren tijd. Opnieuw leidde dit tot wateroverlast. Ook waren er opnieuw randverschijnselen, waarvan de meest opvallende de tornado in de buurt van Beek (Nederlands Limburg) was.

Vanaf de 21e tot en met het einde van de maand was het overwegend wisselvallig weer. Eerst lagen de temperaturen nog iets boven de norm, maar op 23 mei maakte een nieuwe serie zware buien daar een einde aan. De laatste dagen van mei 2022 verliepen relatief koel met temperaturen veelal beneden 20°C en meer bewolking. Op de meeste dagen viel er wat lichte regen.

Dit zorgde er ook voor dat het neerslagtekort niet veel verder opliep. Aan het einde van mei 2022 bedroeg het neerslagtekort, gemiddeld over Nederland, zo’n 110 mm. Dat is bijna van de normale hoeveelheid (60 mm) die we in deze tijd van het jaar mogen verwachten.

Het neerslagtekort, gemiddeld over Nederland. De buien in de tweede helft van mei 2022 brachten enigszins verlichting tegen de droogte, maar nog steeds was het eind mei een pak droger dan gemiddeld.

Mei 2022 was een warme maand met veel zon, maar soms ook zware buien

Temperatuur

Als we de hele maand bij elkaar nemen, zien we dat mei 2022 een warme maand was. Overal lag de gemiddelde temperatuur hoger dan normaal, maar de anomalie was het grootst de zuidoostelijke helft. In De Bilt was de gemiddelde temperatuur 14,0°C tegen 13,4°C normaal. Ukkel kwam tot een gemiddelde van 15,1°C tegen 13,9°C normaal.

Zowel in De Bilt als in Ukkel was mei 2022 duidelijk warmer dan het klimatologisch gemiddelde.

Neerslag

Qua neerslag zagen we dat de eerste maand zeer droog verliep. Op veel plekken viel slechts enkele millimeters neerslag, waardoor het neerslagtekort hoog kon oplopen. In de tweede helft van de maand zorgden zware buien voor grote lokale en regionale verschillen. Vooral in een strook over het midden van de Benelux was het natter dan gemiddeld, waaronder in De Bilt en Ukkel. Op het Nederlandse hoofdstation viel 71,3 mm tegen 58,9 mm normaal. In Ukkel werd 69,2 mm afgetapt, tegen 59,7 mm normaal. In het westen, maar vooral in het (zuid)oosten was het duidelijk een drogere maand, met op sommige plaatsen minder dan 30 mm in totaal.

Door (zware) buien in de tweede helft van de maand verschilden de neerslagtotalen voor mei 2022 flink. In het midden van de Benelux was het vrij nat, zoals ook in Ukkel en De Bilt.

Zonneschijn

De zon zagen we in mei 2022 vaker dan gemiddeld. Overal waren er meer zonuren dan normaal. Zoals gebruikelijk in de lente ontving het westen de meeste zonuren. Het aantal zonuren in De Bilt bedroeg 246,8 (normaal: 217,5). In Ukkel scheen de zon maar liefst 256,1 uren, tegen 198,3 uren normaal.

De Bilt beleefde in 2022 een vrij zonnige meimaand. Zonloze dagen kwamen niet voor.

Pim

Door Pim

Student Bodem, Water, Atmosfeer aan de Wageningen Universiteit (Nederland). Van jongs af aan ben ik al gepassioneerd door het weer! Mijn focus ligt op het schrijven van artikels rond tropische stormen.


Verder lezen

Alles bekijken