0

De voorbije 5 zomers waren, op die van 2021 na, buitengewoon warm en droog, met lange perioden zonder neerslag en gloeiende temperaturen. Er sneuvelden dan ook meerdere hitte- en droogterecords. Ook de afgelopen zomer, die van 2022, was erg warm en droog. Op enkele plaatsen werd in de Benelux zelfs alweer nipt de kaap van 40 graden bereikt. In dit artikel stellen we ons daarom de vraag of die zomerse en tropische temperaturen nu vaker voorkomen dan vroeger. Hoe sterk is het aantal zomerse (maximale temperatuur hoger of gelijk aan 25 graden) en tropische dagen (maximale temperatuur hoger of gelijk aan 30 graden) toegenomen door de jaren heen? We ontdekken het in deze blog.

Deelnemen aan discussie? Ben je geïnteresseerd om deel te nemen als weeramateur of liefhebber van het weer aan het weerforum? Onderaan dit artikel krijg je bliksemsnel & gratis toegang tot alle reacties. Je kan ook je eigen weerfoto’s opladen.

Klimatologische data tussen 1901 en 2022

Om bovenstaande vraag te beantwoorden gebruiken we data voor Ukkel en De Bilt tussen 1901 en 2022 (en gecorrigeerd voor de open thermometerhut tot en met 1983). Hiermee berekenden we vervolgens het aantal zomerse (maximale temperatuur hoger dan 25 graden) en tropische (maximale temperatuur hoger dan 30 graden) dagen per jaar. Met andere woorden, we proberen uit te zoeken of er nu meer van die dagen voorkomen dan vroeger. Dit geeft ons een idee over hoe de klimaatopwarming het klimaat van de Benelux aan het veranderen is.

Aantal zomerse dagen

In 2022 kenden we in Ukkel en De Bilt respectievelijk 44 en 35 zomerse dagen. Dit levert ons een top-10 plaats op wat betreft het aantal zomerse dagen per jaar sinds 1901. Zit het aantal zomerse en tropische dagen nu in de lift? Wanneer we naar onderstaande grafiek kijken zien we inderdaad meteen dat er een stijgende trend in de curve zit.

Zowel voor Ukkel (boven) als De Bilt (onder) lijkt het aantal zomerse dagen de laatste jaren flink toe te nemen. Wanneer we de trend nemen van 1970 tot nu zien we dat voor beide stations het aantal zomerse dagen toeneemt met ongeveer 0,3 dagen per jaar. Dat wil dus zeggen dat we er, statistisch gezien en als we de trend doortrekken, momenteel elke 3 jaar een extra zomerse dag bij krijgen. Het aantal zomerse dagen en de kans op temperaturen hoger dan 25 graden is dus flink toegenomen door de jaren heen!

Aantal zomerse dagen (Tx >= 25 graden) voor Ukkel (rood) en De Bilt (blauw) sinds 1901. De zwarte lijn geeft het 10-jarig voortschrijdend gemiddelde aan.

Aantal tropische dagen

Dezelfde oefening kunnen we maken voor het aantal tropische dagen. In Ukkel en De Bilt telden we in 2022 zo’n 13 en 9 dagen respectievelijk. Ook hier zien we echter een duidelijke stijgende trend. Wanneer we de trend nemen van 1970 tot nu zien we dat voor beide stations het aantal tropische dagen toeneemt met ongeveer 0,1 dagen per jaar. Dat wil dus zeggen dat we er, statistisch gezien en als we de trend doortrekken, momenteel elke 10 jaar een extra tropische dag bij krijgen. Net als het aantal zomerse dagen is de kans op tropische dagen met temperaturen hoger dan 30 graden dus ook flink toegenomen door de jaren heen!

Aantal tropische dagen (Tx >= 30 graden) voor Ukkel (rood) en De Bilt (blauw) sinds 1901. De zwarte lijn geeft het 10-jarig voortschrijdend gemiddelde aan.

Duidelijke link met klimaatverandering

Eén enkele hete zomer en één enkel temperatuurrecord is niet genoeg om zomaar te kunnen spreken over de effecten van de klimaatverstoring. Daarvoor moeten we dus kijken naar de langere klimatologische termijn (30 jaar of meer). Dit is exact wat we in dit artikel hebben gedaan. In die context zien we daarom echter wel dat de afgelopen hete en droge zomers perfect passen binnen het plaatje van de klimaatopwarming, met voor onze contreien steeds meer hete en droge zomers (en temperatuurrecords) en een opwarmende trend op de lange termijn de laatste jaren. We kunnen dus besluiten dat het aantal zomerse en tropische dagen flink toegenomen is doorheen de jaren. Het aantal zomerse en tropische dagen zit dus wel degelijk in de lift. Hiermee is er een duidelijke link met de klimaatopwarming.

Delen


Verder lezen

Alles bekijken