11 juli 2020 - 4 min. lezen 1 reacties

Windenergie is een groene en duurzame energiebron. Deze energievorm is milieuvriendelijk, omdat er geen fossiele brandstoffen worden verbruikt. De productie van windenergie groeit ook enorm. Maar ook deze vorm van groene energie kent zijn nadelen. Grootschalige windmolenparken zouden namelijk significant kunnen bijdragen aan klimaatverandering.

Deelnemen aan discussie? Ben je geïnteresseerd om deel te nemen als weeramateur of liefhebber van het weer aan het weerforum? Onderaan dit artikel krijg je bliksemsnel & gratis toegang tot alle reacties. Je kan ook je eigen weerfoto’s opladen.

Deel jouw eigen passie? Ben je geïnteresseerd om als vrijwilliger weergerelateerde artikels te schrijven? Contacteer ons dan via [email protected]

Positieve punten windenergie

Laten we beginnen met te stellen dat dit geen artikel is om windenergie in een kwaad daglicht te zetten.

Er zitten veel positieve aspecten vast aan windenergie.

Om te beginnen is de productie van windenergie ‘schoon’. In tegenstelling tot het gebruik van steenkool of olie, vervuilt deze vorm van energie de lucht niet en zijn er geen chemicaliën nodig. Als gevolg hiervan vermindert windenergie ook onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vanuit het buitenland, wat de nationale economieën in de Benelux ten goede komt.

Ten tweede, wind is gratis. En wind is er vrijwel altijd. Wind ontstaat door luchtdrukverschillen, waarna de kracht en richting worden beïnvloed door de draaiing van de aarde en eventueel de wrijving met het aardoppervlak. Een uitgebreidere uitleg kunt u vinden in deze blog.

De productie van windenergie is niet gratis. Echter, de kosten voor het leveren van windenergie zijn de laatste tijd wel significant gedaald. Naarmate het populairder wordt bij de gewone bevolking, zal de prijs blijven dalen.

Windenergie is het afgelopen decennium enorm gegroeid. Windenergie is inmiddels goed voor ongeveer 2,5% van de totale wereldwijde elektriciteitsproductie. Windturbines zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en maten. Dit betekent dat een groot aantal mensen en bedrijven hiervan gebruik kunnen maken om stroom op te wekken.

Toch zijn er ook een aantal negatieve punten, waar meer onderzoek naar gedaan wordt.

Een rij windmolens met twee wieken per windmolen

Invloed windmolens op microklimaat

Verschillende onderzoeken tonen aan dat windmolenparken een verhoging van de lokale temperatuur tot gevolg hebben.

Volgens Amerikaanse wetenschappers gaat het in de zomer om een toename van 0,7˚C per decennium. In de winter ligt dit rond de 0,5˚C per decennium. Deze is ten opzichte van de regio direct rondom de windturbines en is indirect waargenomen door middel van satellieten.

De opwarming vindt vooral ’s nachts plaats. Overdag is dit niet, tot nauwelijks, waarneembaar.  

De windmolens herverdelen als het ware de warmte in de atmosfeer. ’s Nachts is het aan de grond veel kouder dan hoger in de atmosfeer. Overdag is dit precies andersom, maar is het verschil kleiner. Hierdoor is de opwarming ’s nachts groter dan overdag.

Ook windenergie kan dus zorgen voor de opwarming van het klimaat. Niet op de manier zoals dit bij broeikassen gaat, waar warmte wordt vastgehouden in de atmosfeer. Maar wel door de herverdeling van de warmte. Als er steeds meer grootschalige windparken gebouwd zullen worden, is het de vraag wat de daadwerkelijke impact is op de temperatuur. Dit zal de toekomst moeten uitwijzen.

Een windmolenpark gefotografeerd tijdens een zonsondergang

Andere negatieve aspecten windenergie

  • Windmolens worden door sommigen gezien als horizonvervuiling.
  • Er is kans op geluidsoverlast. Windmolens kunnen tot 60 decibel (dB) geluid produceren. Maar hier ondervindt men alleen hinder wanneer de windmolen zeer dicht in de buurt staat.
  • Vogelsterfte door de wieken blijkt ook een groot probleem te zijn. Vooral de populaties van de grutto, zeearend, ooievaar en spreeuw lopen gevaar door de wieken. Er worden tegenwoordig tests gedaan om de windmolens stil  te zetten tijdens de trektijd van de vogels

Conclusie

Als we alle punten in ogenschouw nemen, kunnen we het volgende concluderen:

Windenergie zorgt ervoor dat we minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Dit is gunstig met betrekking tot de klimaatopwarming. Echter, ook windenergie lijkt bij te dragen aan de opwarming van het microklimaat. Het is afwachten hoe dit zich op mondiale schaal zal ontvouwen.

Sommige linkjes bevatten affiliate

Delen


Verder lezen

Alles bekijken

Een nieuwe weerpluim dankzij AI

1 dag geleden - 5 min. lezen

Wat is het mysterieuze Sint-Elmsvuur?

4 dagen geleden - 5 min. lezen