25 februari 2020 - 6 min. lezen 174 reacties

We hebben er lang op moeten wachten dit seizoen, maar het ziet er nu toch naar uit dat er de komende dagen op grotere schaal mogelijk winterse neerslag zal vallen in de Benelux. Intussen komen alle grote weermodellen met deze optie, waardoor we hier toch rekening mee moeten houden. De grootste kansen hierop zijn in de nacht van dinsdag op woensdag, woensdagvoormiddag en tevens ook een groot stuk van donderdag. De situatie is echter heel complex en één kleine verandering kan grote gevolgen hebben wat betreft de neerslagsoort. We verwachten daarbij voorlopig geen forse toestanden doordat de neerslag in de lagere gebieden valt bij licht positieve temperaturen en op een warme ondergrond. Maar hier en daar is tijdelijk wat lichte sneeuwaccumulatie niet uit te sluiten.

Deelnemen aan discussie? Ben je geïnteresseerd om deel te nemen als weeramateur of liefhebber van winterweer aan het weerforum? Onderaan dit artikel krijg je bliksemsnel & gratis toegang tot alle reacties. Je kan ook je eigen weerfoto’s opladen.

De nacht naar woensdag

Een lagedrukgebied, gevuld met zeer koude bovenluchten, trekt de komende uren richting onze regio. Deze set-up zorgt voor een noordwestelijke luchtstroming, met aanvoer van polair maritieme lucht vanuit de regio rond IJsland/Groenland. Op zo’n 5 km hoogte dalen de temperaturen dan richting de -40 graden.

In die stroming worden ook verschillende grondtroggetjes aangevoerd, al dan niet geholpen via forcering vanuit de bovenlucht op nadering van de hoogtetrog. Deze mechanismen doen de buien opflakkeren en worden daarbij geholpen door het nog relatief warme zeewater. We kunnen ons dus aan een reeks buien verwachten in de nacht van dinsdag op woensdag en ook nog woensdag overdag.

In een noordwestelijke luchtstroming wordt polair maritieme lucht aangevoerd. Er zijn koude bovenluchten aanwezig tot -40 graden. Er worden ook enkele grondtroggetjes naar onze regio gevoerd (zwarte stippellijnen), die de buien doen opflakkeren.

Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag trekken er dus geregeld vrij intense buien over de regio. De meeste weermodellen berekenen dat deze een winters karakter zullen aannemen met regen, korrelhagel en/of smeltende sneeuw, ook in de lagere gebieden.

Of het daadwerkelijk tot sneeuwaccumulatie komt, is niet helemaal zeker. Enerzijds blijven de temperaturen licht positief tijdens de neerslag (+1 tot +3 graden) en anderzijds is de bodem verzadigd en niet bevroren, waardoor de sneeuw makkelijker smelt wanneer deze de grond raakt. Wel valt niet uit te sluiten dat het tijdelijk ‘witjes’ komt te liggen, wanneer isothermie (neerslagafkoeling) opspeelt tijdens de meest intense buien.

De kansen daartoe zijn het grootst verder in het binnenland, grofweg ten zuiden van de lijn Enschede-Rotterdam. Het noorden van Nederland lijkt voorlopig grotendeels gespaard te blijven. In de Ardennen blijft de sneeuw boven 300-400 meter liggen en zal een sneeuwdek van meerdere centimeters gevormd worden.

Vooral in België en het zuiden van Nederland is er tijdens de nacht naar woensdag kans op winterse neerslag.
De bodemtemperaturen zijn echter licht positief, wat ongunstig is voor sneeuwaccumulatie… (kachelmannwetter.de)
Toch valt niet uit te sluiten dat er zich hier en daar een dun en tijdelijk sneeuwdekje vormt in de lagere gebieden. Boven 300-400 blijft de sneeuw zeker liggen.

Dat er winterse neerslag zal vallen in de meeste regio’s ten zuiden van deze lijn, in de vorm van smeltende sneeuw of korrelhagel, is dus vrij aannemelijk voor de situatie tot woensdag. Of deze daadwerkelijk voor een sneeuwdekje kan zorgen, is minder zeker. Als dat al gebeurt, zal het waarschijnlijk ook niet lang blijven liggen.

Heb je je altijd al afgevraagd hoe komt het dat het kan sneeuwen bij positieve temperaturen? Door hier te klikken kan je het nog eens nalezen in een eerder artikel!

Woensdag overdag is het nog steeds wisselvallig en blijft de buienkans bestaan. De smeltende sneeuw gaat er dan waarschijnlijk tijdelijk uit, behalve in de Ardennen. Wel neemt dan de kans op onweer toe, met mogelijk ook nog korrelhagel. Een eventueel tijdelijk sneeuwdekje van de nacht ervoor in de lagere regio’s, is geen lang leven geschoren bij temperaturen van +4 tot +7 graden.

Ook woensdag overdag blijft het wisselvallig. De atmosfeer is onstabiel en de buien kunnen doorgroeien tot ca. 6 km (blauwe horizontale lijn), waar de temperatuur zich onder -40 graden bevindt (data GFS).
Door de koude bovenluchten blijft de kans op hagel woensdag overdag dan ook bestaan (data GFS).

Complexe situatie donderdag

Donderdag is de situatie complexer. Een klein lagedrukgebiedje trekt dan richting onze regio en vormt de scheidingslijn tussen koude en zachte lucht. Afhankelijk van de positie van de kern zullen wij dus in het koude of zachte deel zitten. Dit heeft ook implicaties voor de neerslagsoort en dat maakt de verwachting er niet makkelijker op!

Een flink neerslaggebied trekt immers over onze regio, met in totaal zo’n 5-15 mm op de meeste plaatsen. Alle regio’s in de Benelux krijgen daarbij neerslag te verwerken. Voorlopig lijkt vooral het zuidwesten van de Benelux en het zuiden van en de provincies Limburg van beide landen tijdelijk in de zachtere lucht te komen (+5 tot +7 graden). Elders zou het vooral gaan om smeltende sneeuw, al dan niet tijdelijk met accumulatie (0 tot +2 graden).

Op donderdag nadert een lagedrukgebied dat de scheiding vormt tussen zachte en koude lucht.
Op zijn doortocht brengt het lagedrukgebied tijdelijk zachte lucht met zich mee.
De neerslagsoort past zich aan de temperatuur aan. De situatie is echter nog onzeker. Kleine veranderingen kunnen een grote invloed hebben in dit soort situaties! (wetter3.de)

Opnieuw zijn de temperaturen dus vaak licht positief en de bodem verzadigd en niet bevroren. Via isothermie kan eventueel opnieuw een sneeuwdekje ontstaan in de lagere gebieden.

Er is een grote kans op winterse neerslag in zowat de hele Benelux op donderdag.
Opnieuw zijn echter de bodemtemperaturen licht positief, wat accumulatie moeilijker maakt. (kachelmannwetter.de)

Conclusie

Tot en met donderdag krijgen we winters en wisselvallig weer te verwerken door enkele complexe lagedrukgebieden. Een eerste neerslaggolf trekt in de nacht van dinsdag op woensdag door onze regio. Dit onder invloed van grondtroggetjes, in combinatie met de koude bovenlucht.

Vooral in België en het zuiden van Nederland zijn er dan kansen op (intense) winterse buien (regen, korrelhagel, smeltende sneeuw) met mogelijk een tijdelijke accumulatie. Door de licht positieve temperaturen tijdens de neerslag en warme bodem is dit echter onzeker.

Woensdag overdag blijft het wisselvallig met buien, eventueel met onweer en korrelhagel. Een eventueel sneeuwdekje van de nacht ervoor zal snel wegsmelten.

2 perioden met sneeuwkansen. Eerst is vooral België en het zuiden van Nederland aan de beurt, donderdag stijgt de kans in de gehele Benelux.

Donderdag volgt een volgende complexe situatie, waarbij een lagedrukgebied over de regio trekt die de scheiding vormt tussen koude en zachte lucht. Vooral het zuiden van de Benelux komt dan tijdelijk in de zachtere lucht te zitten.

Elders valt er langdurig (een mix van regen en) smeltende sneeuw, met mogelijk hier en daar accumulatie. Opnieuw moeten we erop wijzen dat dit echter nog onzeker is, door de licht positieve temperaturen en warme bodem. Al bij al een zeer complexe situatie waarin het opletten is voor eventuele gladheid!

Delen


Verder lezen

Alles bekijken