0

Winterbewaking met het oog op het tijdig strooien van de openbare weg is een intensieve en belangrijke taak. In dit artikel worden in het kort de werkafspraken, materiaal en de verschillende soorten gladheid toegelicht. Het weer en de verschillende soorten wegdekken komen ook aan bod. Blijf dus even lezen want het is echt wel informatief. Ik wil het zelfs anders stellen, u stapt na het lezen van dit artikel anders in uw voertuig bij winterse omstandigheden.

Organisatie van strooiploegen

In Nederland is Rijkswaterstaat als wegbeheerder verantwoordelijk voor de autosnelwegen. 5 Verkeerscentrales zijn in Nederland verdeeld om te zorgen voor een goede doorstroming en veiligheid te waarborgen voor het verkeer. De verkeerscentrales sturen de weginspecteurs aan die IM management taken uitvoeren. Tevens bedienen ze de matrixborden boven de weg.

Omdat de verkeerscentrales over een heleboel camera’s beschikken zijn ze spin in het web om gladheid te lokaliseren. Enerzijds door meldingen van de politie of de weginspecteurs en anderzijds dus door de camerabeelden. De gladheidscoördinator werkt dus nauw samen met de weginspecteurs en de verkeerscentrales.

Strooiwagen ruimt sneeuw in het verkeer

Beleid van gladheidsbestrijding

In het beleidsplan is omschreven waaraan de gladheidsbestrijding zich moet voldoen. Ik ga daar nu niet teveel over uitweiden want dat wordt veel te taai om dit allemaal door te lezen. Enkele aspecten wil ik wel even kort toe lichten. De weggebruiker moet er van kunnen uitgaan met in achtneming van de beheersgrenzen dat er voor hem geen verschillen bestaan van bestrijdingsbeleid.

De weggebruiker moet dus weten waar hij aan toe is wat hij kan verwachten als er kans bestaat op gladheid. Gladheidsbestrijding staat voor Rijkswaterstaat hoog in het vaandel. Doelstelling is dat er in principe geen gladheid ontstaat al kan daar natuurlijk in barre weersomstandigheden niet altijd aan voldaan worden.

Prioriteit voor preventie dus. Waarbij veiligheid voor het verkeer op de eerste plaats komt en daarna de doorstroming. De gladheidscoördinator is verantwoordelijk voor het opzetten van een strooiactie die trouwens door de aannemer uitgevoerd wordt namens Rijkswaterstaat.

Het weer tijdens een winterperiode

Het is niet zo moeilijk om te vertellen dat het weer van grote invloed is in de gladheidsbestrijding. Het strooiseizoen loopt van november tot april. De eerste perikelen beginnen vaak bij helder weer in de nacht waarbij de temperatuur richting het vriespunt daalt. Men kan dan voldoen met het strooien van de bruggen in plaats van het gehele gebied.

Gevaarlijke wegen door sneeuw en vrieskou (Inge Bels)

Later in het seizoen koelt ook de ondergrondtemperatuur af en moeten alle wegen gestrooid worden. Er kunnen verschillende soorten gladheid onderscheiden worden. Gladheid door neerslag. Gladheid door bevriezing van natte weggedeeltes en condensatiegladheid. Dit laatste treedt het vaakst op als de temperatuur van het wegdek onder het dauwpuntstemperatuur daalt.

Hiermee vindt continu vochttoevoer plaats naar het wegdek die bevriest als ook de wegdektemperatuur onder het vriespunt ligt. Vaak zien we dit bij westelijke winden waarmee vocht van de Oceaan aangevoerd wordt. Regelmatig hebben we dan ook te maken met wisselvallig weer waarbij het tot neerslag komt zodat we dan ook met natte wegen te maken hebben.

Bij een hogedrukgebied in de buurt valt ook nog eens de wind weg wat een ideale situatie is voor afkoeling bovendien is de kans op helder weer (in de nacht) dan groter. Bewolking (en wind) remt de afkoeling af. Zie het als een deksel op de pan waarbij de warmte in de pan blijft. Anderzijds zorgt bewolking overdag voor minder instraling van de zon zodat de temperatuur in sommige situaties dan lager kan blijven. Condensatiegladheid is prima te bestrijden, moeilijker wordt het bij sneeuwval en bij ijzel is de gladheid heel lastig te bestrijden.

Systeem om gladheid te melden

Waar halen de gladheidscoördinatoren dan hun informatie vandaan met betrekking tot het verwachten van eventuele gladheid? Daar hebben ze iets moois voor bedacht. Het gladheidsmeldsysteem (gms) Dit systeem meet de wegdektemperatuur, luchttemperatuur, neerslag, aanwezigheid dooimiddel (zout) en de dauwpuntstemperatuur.

Op de computer kunnen ze hierbij inloggen en de gegevens van de meetpunten rechtstreeks uitlezen. Uiteraard zijn de meetpunten geplaatst op kritische koude locaties waardoor een zo goed mogelijk beeld verkregen kan worden van het gehele areaal. Tevens beschikt de gladheidscoördinator tot de mogelijkheid om contact te nemen met een aangewezen weerbureau om hen van extra informatie te voorzien. Dit is handig als er sneeuw of ijzel verwacht wordt waarbij aanvang en het einde van de neerslag heel belangrijk zijn om tot een goede gladheidsbestrijding te kunnen komen.

Delen


Verder lezen

Alles bekijken

Een nieuwe weerpluim dankzij AI

15 uur geleden - 5 min. lezen

Wat is het mysterieuze Sint-Elmsvuur?

3 dagen geleden - 5 min. lezen

Saharastof versnelt smelt in de Alpen

4 dagen geleden - 4 min. lezen