Winterdiscussie december 2016

Onze vorig artikel – winterdiscussie november 2016 – was een schot in de roos voor alle weerliefhebbers die Noodweer Benelux volgen. Weerkaarten bespreken, hoogtes en laagtes delen met elkaar en vooral een forse stroom van informatie. Het voltallig team van de website willen de betrokken mensen dan ook graag bedanken! Indien je zelf ook een weeramateur bent, laat dan niet na om even in te loggen via Facebook en Twitter onderaan het artikel. Op die manier ben je namelijk meteen klaar om te reageren in onze winterdiscussie van december.

Winterdiscussie december

In dit artikel gaan we trouwens dieper in op de actuele toestand van de stratosfeer op 10 hPa en 30 hPa. We maken ook een zijsprong naar de QBO, SAI-index, ENSO en Polar Vortex. Tenslotte nemen we ook nog even de tijd om de temperatuur van het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan te analyseren met betrekking tot een gestroomlijnde westcirculatie, ja of neen. Kortom, een boeiend artikel met de laatste updates over het winterweer van 2016-2017 en met voldoende bagage voor de weerliefhebber om niet te wanhopen bij slechte weerkaarten.

Status ENSO

Om de kans op winterweer in West-Europa in te schatten is het van cruciaal belang om een hele set aan parameters te bekijken en te vergelijken met de archieven. El Niño is een terugkerend fenomeen waarbij de fluctuatie tussen zeewatertemperatuur en temperatuur van de omgeving fors oploopt in het zuidoostelijk deel van de Grote Oceaan (ENSO, El Niño-Southern Oscillation).

De tegenhanger van El Niño heten we La Niña. In deze fase van het jaar, december 2016, hebben we een zwakke La Niña te pakken waardoor de kansen op gemiddelde temperaturen tijdens de winter eerder groter is dan normaal. Er is zelfs een trend richting een iets koeler weertype als we de archieven en studies analyseren die zich toeleggen op deze cyclus van El Niño en La Niña. De afbeelding hieronder illustreert de huidige zwakke La Niña.

la nina in 2016

Eind november 2016 haalden we de treshold van een zwakke La Niña.

Wanneer we kijken naar de huidige afwijking van zeewatertemperatuur en temperatuur in de omgeving zien we dat de La Niña effecten tijdelijk zijn afgenomen en zelfs positief werden begin december 2016. Dit lijkt echter tijdelijk, want een nieuwe daling richting een La Niña treshold is aan de orde op dit moment. Eens kijken in welke mate de grafiek komende weken nog verder zal dalen.

laatste stand van zaken la nina

Zoals we zien in de laatste trend van de SST (Sea Surface Temperature) een tijdelijke afname van La Niña. Echter, na de klim is de daling ook opnieuw ingezet.

Activiteit van de zon

Ondanks het feit dat we nog steeds het minimum van de zonne-activiteit hebben bereikt, dat zal eerder iets zijn voor eind 2017 of begin 2018, moeten we vaststellen dat het aantal dagen waarbij er geen zonnevlekken te zien waren op het oppervlak behoorlijk groot is. We moeten al terug gaan naar 2010 om zo’n kalme episode terug te vinden. In tegenstelling tot wat je allemaal zou lezen in de media is een minimum aan zonnevlekken niet meteen te koppelen aan strenge winters.

Er wordt zelfs beweerd dat bij relatief weinig zonnevlekken (minimum) de kans op een positieve NAO groter is dan wanneer er extra veel activiteit op de zon te bespeuren is. In dit geval zou de komende winter van 2016-2017 regelmatig te maken hebben met een +NAO en dus een stevige straalstroom en dus ook een westcirculatie.

zonnevlekken bereiken minimum

Een scherpe daling van het aantal zonnevlekken op het oppervlak van de zon hoeft niet meteen een positieve factor te zijn voor winterweer in Europa. Bij een minimum aan zonnevlekken is zelfs eerder een positieve NAO aan de orde met regelmatig een forse westcirculatie.

De laatste blik op de NAO-index is dat we momenteel in een negatieve fase gaan waarbij het perfect mogelijk is dat we straks opnieuw positief gaan. Een fluctuatie in deze parameter is komende winter dan ook aan de orde. Voor de winterliefhebbers is het hopen dat de negatieve NAO vaak genoeg opduikt en zich vervolgens ook gaat omzetten in winterweer met sneeuw in de Lage Landen.

Temperatuur in het noorden van Atlantische Oceaan

Een factor die ik nog niet vaak heb onderzocht, maar die wel een plausibel verband kan hebben met een straffe westcirculatie, is de temperatuur van de noordelijke Atlantische Oceaan. In vergelijking met vorig jaar zien we in deze zone een temperatuur van het zeewater die hoger ligt dan normaal. Dit geeft me een positief gevoel omdat de tegenstelling tussen koud en warm zeewater in de regio rond de evenaar een activatie van depressies tot gevolg kan hebben. De straalstroom zal vervolgens ook mooi geprojecteerd staan op West-Europa met een milde winter tot gevolg. Nu maar duimen dat scherpe depressies zich niet meteen kunnen organiseren in een krachtig WC.

analyse eind november 2016 atlantische oceaan

Opvallend eind november 2016 is de rode kleur aan de noordoost kust van de VS. De tegenstellingen met de temperaturen rond de evenaar is minder sterk waardoor een krachtige westcirculatie het moeilijk heeft om zich te handhaven.

analyse december atlantische oceaan

Geen grote verschillen met de analyse op dit moment (6 december 2016). Warmte blijft zich concentreren in het westen van de noordelijke Atlantische Oceaan.

Effect van een zwakke Polar Vortex

De PV of Polar Vortex is een veel gebruikte term in heel wat artikelen. Helaas veel te veel gebruikt om de strengheid van de winter te definiëren. Het is wel degelijk een belangrijk systeem voor winterweer in Europa, maar een sterke en compacte Polar Vortex kan evengoed winterprikken veroorzaken in de Lage Landen. Nuance is dus aan de orde. Tijdens de winter van 2015-2016 waren we getuige van zo’n sterke Polar Vortex met een straffe westelijke tot zuidwestelijke luchtstroming. Dat bracht ons in december 2015 bijzonder hoge temperaturen voor de tijd van het jaar.

De komende winter hebben we misschien wel één van de zwakste PV’s in de afgelopen 30-40 jaar. Reeds in oktober werd de compacte luchtmassa op 10 hPa en 30 hPa fors aangevallen met talrijke warmings.

gezondheid stratosfeer december 2016

Gezondheid van de PV is op deze kaart ver te zoeken. Begin december is de PV gedecentraliseerd van de Noordpool. De effecten uiten zich momenteel in een arctische uitval in Noord-Amerika en Canada.

evolutie stratosfeer medio december 2016

Wanneer we kijken naar de gezondheid van de PV rond 17/18 december 2016 zien we een beter georganiseerde Polar Vortex. Dit systeem kan zich dus vrij gemakkelijk opnieuw een een ‘normale’ plooi leggen. De effecten op West-Europa kunnen een actievere straalstroom zijn waardoor een blokkade over de Atlantische Oceaan moeilijk wordt.

Snow advanced index (Judah Cohen)

Een andere parameter die wetenschappers recent zijn gaan onderzoeken is de snelle toename van sneeuw in Siberië. Judah Cohen van aer.com is de voortrekker van deze visie. Hij onderzoekt hoe het Siberisch hogedrukgebied kan profiteren van een forse toename van sneeuw in Siberië. Hij gelooft erin dat het Siberisch hoog een extra push kan geven aan de gezondheid van de Polar Vortex en deze vervolgens kan breken of ontregelen.

Echter, in 2015 was de toename van de sneeuw in de gebieden van Siberië behoorlijk fors te noemen. Doch stelde het winterweer in West-Europa bitter weinig voor. Vermoedelijk was de Polar Vortex op volle sterkte niet te breken door het Siberisch hogedrukgebied.

Op dit moment, december 2016, hebben we een nog straffere bedekking van sneeuw in Siberië te pakken. Met een reeds ontregelde Polar Vortex kan het Siberisch hogedrukgebied misschien wel een Sudden Stratospheric Warming veroorzaken. De Polar Vortex wordt op die manier nog verder afgebroken met een significante kans op blokkades.

QBO (Quasi Biennial Oscillation)

Een parameter waar ik tot voor kort niet vertrouwd mee was. In het kort gaat het wederom om een cyclus van windrichtingen in de stratosfeer. Om de zoveel maanden (12-16) draait de windrichting om van west naar oost en omgekeerd. Een volledige cyclus van de QBO omhelst zo’n 28 tot 29 maanden. Wanneer de windrichting voor het westen kiest, wordt aangenomen dat de PV gaat aansterken en compact kan blijven. Kansen op winterweer in West-Europa zijn dan eerder klein. Dit jaar en vooral deze winter werd aangenomen dat een oostelijke fase zich in gang ging zetten. Tot verbazing van de wetenschappers is dit niet gebeurd.

QBO westelijke fase

We hebben dit jaar onderlijnd met een rode kleur. Opvallend is de trend richting 0 rond de maand april 2016. Vervolgens heeft de QBO nooit de oostelijke ‘flipfase’ doorgemaakt en blijft vervolgens in een westelijke variant zitten en aansterken. Gelukkig is de QBO met haar windrichting in de stratosfeer niet alleen verantwoordelijk voor de winter in 2016-2017.

Bedekking zee-ijs Noordpool

Een andere parameter die wetenschappers durven gebruiken in het voorspellen van winterse toestanden in Europa is de bedekking met zee-ijs in het gebied van de Barentszzee (gebieden ten noorden van Noorwegen en Rusland). Weinig aangroei van het zee-ijs heeft bijvoorbeeld in 2012-2013 geleid tot een negatieve NAO die we tot lang in 2013 hebben mogen voelen. Winterweer tot in de lente was aan de orde met geregeld een compleet geblokkeerd stromingspatroon en retrograde moves van lagedrukgebieden. Dit jaar, 2016, is er opnieuw erg weinig aangroei in de betrokken regio waardoor de kans groter is op een negatieve NAO tijdens de wintermaanden.

zeeijsbedekking kara en barents zee

Deze visuele weergave toont de hoeveelheid zee-ijs in de betrokken regio ten noorden van Noorwegen en Rusland. Dit jaar is het dan ook erg triestig gesteld met de oppervlakte zee-ijs in de Barentszzee.

Conclusie

We hebben getracht jullie inzicht te geven in de diverse parameters die van belang zijn om mee te nemen in een winterverwachting. Zoals je kan concluderen is het  veel meer dan dagelijks de run van de weermodellen volgen, maar komt er wel degelijk de nodige wetenschap bij kijken. Doordat we beschikken over krachtigere computers is het dan ook fijn om te zien welke parameters beter gaan scoren in de langetermijnverwachtingen. Persoonlijk verwacht ik van de winter 2016-2017 wel het één het ander. De zwakke Polar Vortex en de neiging tot blokkades op het noordelijk halfrond is interessant om te zien. Ook de Snow Advanced Index is iets om mee te nemen de komende weken. Zal het hogedrukgebied boven Siberië invloed kunnen uitoefenen op de PV en krijgen we in januari die SSW? Tijd voor een discussie.


Lees ook eens:

 • Dries Denolf

  Hoi Nicolas. Een stevige boterham, je artikel. Ik heb het toch enkele moeten lezen voor ik alle nuances doorhad. Ik heb nochtans fysische aardrijkskunde gestudeerd en heb dus serieuze weervakken achter de rug, waarin zoals in jouw artikel fysische en wiskundige modellen me soms wanhopig maakten. Nu is dat wel een tijd achter de rug en doet het me deugd om een gestructureerd, ondersteund weerartikel door te nemen, waarbij ik merk dat de kennis over een aantal parameters stevig is toegenomen. Een verademing, zo’n artikel van iemand waarvan je merkt dat hij niet enkel de dagelijkse weermodellen en runs bestudeert

 • Jeroen Maes

  EC en GFS zijn het nu toch redelijk hard eens op +144 uur. De hogedruk bevindt zich bij EC 12z hoger dan bij EC 00z en dit zorgt dat dus net als bij GFS de koude lucht onze richting uitkomt.

  • Jeroen Maes

   Het gevolg op +168 uur is dan wel opnieuw zoals bij de 00z met een duikende straalstroom zoals Nicolas vanochtend al beschreef.

  • Rizky Taufik

   Vanaf +144 wordt het een gevecht tussen L en H. En dit was deze ochtend ook het geval. Afwachten of het H de komende runs in kracht toeneemt en het L het onderspit moet delven.

   • Jeroen Maes

    Idd, bij +192 lijkt het mij wel volledig mis te lopen bij EC. Uitkijken naar de volgende runs wat betreft lange termijn zeker…

    • Rizky Taufik

     Naar mijn inziens bevind het cruciale punt op 144+ bij EC. en het gevecht tussen het L en H. De volgende runs opvolgen.

     • Jeroen Maes

      Klopt, daarna is het duiken van de straalstroom bij EC veel duidelijker waardoor de koude lucht uit het oosten ons dus niet kan bereiken wat bij GFS wel gebeurde.

     • Rizky Taufik

      Maar niet onbelangrijk bij EC is dat het 120+ al beter is geworden wat bereft de blokkade. Maar ik heb ergens geleerd dat moddelen het altijd moeillijk hebben met blokkades en die te snel weer laten verdwijnen. en vanaf 216 gaat het helemaal mis. Maar het is niet nuttig om verder dan 120/144 te kijken momenteel; zowel bij EC als bij GFS. Maar eens de volgende runs bekijken hoe sterk de blokkade wordt.

     • Dries Denolf

      Volledig akkoord. We zijn nu al genoeg op onze bek gegaan door meteofictie voor werkelijkheid te nemen. +144 lijkt me me de huidige wisselende runs ver genoeg. Pas als we merken dat de grote modellen gedurende enkele dagen op dezelfde lijn zitten, lijkt verdere toekomstvoorspelling me zinvol

     • Dries Denolf

      Het laag boven de westelijke Atlantische Oceaan is zo sterk (tot 950 hPa), dat daar tegen opboksen een titanenwerk is. Vandaar steeds die pogingen van het Eurohoog om naar het N uit te breken, die telkens afgebroken worden

  • Kijk eens wat het Japans weermodel JMA doet. Een retrograadse move 🙂
   Op +120 zien we een klein laagje onder het hogedrukgebied wat de sleutel is. Helaas is dit in slechts 1 weermodel te zien. https://uploads.disquscdn.com/images/e7c186dded613ae8477324abdd531c6fc4bf797351d7df05d0728ea1fee0f1d2.gif https://uploads.disquscdn.com/images/0e25753b202f79c15b482b67b518e0c4a7ba26bf774f742812e5497f20ee6bc6.gif

   • Rizky Taufik

    Zoals ik in een andere post zie, verder kijken dan 120/144 is momenteel niet nuttig. 120/144 wordt het cruciale punt in de volgende runs of maw 14/12 en 15/12 de volgende runs in het oog houden.

   • Dries Denolf

    Is het niet zo, Arjan, dat je wel altijd een model vindt dat gestructureerd winterweer voorspelt? Mij lijkt het logischer om me te beperken tot de trado’s, om niet de fout te begaan om tegen elke vorm van realisme wens voor werkelijkheid te houden en winterweer te vinden

    • Ik vind dat je daarin deels gelijk hebt. Elke berekening van een weermodel is een berekening. Als op +120 uur zo’n kaart tevoorschijn komt dan is dit gewoon een mogelijkheid. We kunnen zelf wel bekijken in de ensembles van de weermodellen hoeveel waarde deze kaart heeft. Ik heb er daarom ook bijgezet dat het maar om 1 weermodel gaat. De kans is dus klein maar met de situatie in de huidige atmosfeer zou het zomaar kunnen. Je volgende vraag is dat elk model wel gestructureerd winterweer voorspelt, dat zie je inderdaad vaker maar dan wel op de zeer lange termijn. Als ik een kans moest geven op deze kaart dan geef ik het nu 20%. Dus niet onmogelijk.

     • Dries Denolf

      Dat elk model op de lange termijn gestructureerd winterweer geeft, is geen vraag, maar een vaststelling. En dat de waarde daarvan quasi nihil is, daar ga ik volledig mee in je uitleg. En waar ik je ook in moet volgen, is het feit dat we de laatste dage zo’n wirwar van elkaar tegensprekende kaarten krijgen, dat inderdaad elk model zomaar een kans heeft om het bij het juiste eind te hebben

     • Zolang er nog enkele koude leden zijn in het ensemble mag je hoop hebben. Dat het er minder goed uit begint te zien (op termijn) is ook een feit. Dus is het eigenlijk nu alles of niets.

  • Matthias

   Er zijn vrij grote verschillen al op +96h. De grote drie ( EC GFS en UKMO) laten alledrie een ander soort WAA zien. Het is dus nog lang niet beslist en daarom moet men niet te ver vooruit kijken aangezien ze het niet eens zijn op vrij korte termijn. Ec heeft een vrij diep Laag onder groenland, de andere minder
   https://uploads.disquscdn.com/images/b9dbde24a1d433376610ab2dcf20c644904b61a81e677394cf4aa9c5b974f9eb.png
   https://uploads.disquscdn.com/images/99868d4a0f57c007f63a3347b977a067c34794fb54e97f681758a225e821ec88.gif https://uploads.disquscdn.com/images/e20096cf83e4981c096057df58edf7f706f18c9b3ca3b8d66d09ec647d2a37b2.gif

 • Rizky Taufik

  De pluim van GFS Brussel is iets opgewarmd, maar nog alitijd geen drama in my eyes.

  http://modeles7.meteociel.fr/modeles/gens/runs/2016120912/graphe6_1000___4.4_50.8_.gif

  • lieven

   Ziet er een winter deprimerende pluim uit voor eind december

 • Kim Jaspers

  Hier zit nog niet veel volk precies ;-). Koude Feestdagen zijn nog perfect mogelijk lijkt me!!

 • Bradley Lems

  Gfs 12z run zoals zijn voorgangers. Als dat hogedrukbolwerk nu eens een paar 100 km opschuift naar hier zitten we in arctische lucht. Momenteel slaan we de bal weer mis. Opvolgen en kijken of het in de positieve zin zal veranderen. https://uploads.disquscdn.com/images/d29224399d56c5a7e76aff0608f0545d79cec07c9d03be5b2cb25e9019d12706.gif

  • Jeroen Maes

   Wie weet doet EC het. 😉

   Al verwacht ik het niet, GFS en EC zijn de laatste dagen meestal wel erg verschillend.
   De oper en control van GFS geven wel ongeveer hetzelfde scenario in het begin, pas na +240 ofzo wordt het echt anders.

  • Dries Denolf

   Nu is het Eurohoog de boosdoener. Er is wel een aanzet tot structureel winterweer tot +192 (en niet alleen inversiekoude), maar dan komt dat Eurohoog roet in het eten gooien. Ik zou dat voorlopig echter allemaal relativeren, want er is zo’n groot verschil in de modellen en opeenvolgende runs dat ik zoals Matthias zegt, dat ik nu enkel in de nabije toekomst zou kijken