4 september 2017 - 5 min. lezen 7 reacties

Vorige vrijdag ging de meteorologische herfst van start en dat zullen we deze week geweten hebben… Tegen het einde van de week activeert de straalstroom en kunnen fel uitgediepte depressies doordringen tot onze streken. Het weer zal dan eerder herfstachtig verlopen met regen en mogelijk ook veel wind. Ook de temperaturen zetten een flinke stap terug en komen ruim beneden 20 graden uit.

Toenemende depressie-activiteit

Wie dezer dagen droomde van een heerlijke nazomer zal nog even op z’n honger moeten blijven zitten. Meer nog, het weer zal de komende week eerder herfstachtig aandoen en de zomer zal ver te zoeken zijn.

Quasi alle weermodellen laten immers tegen het einde van de week de depressie-activiteit op de Atlantische Oceaan fel toenemen en deze depressies, met bijbehorende storingen, zullen vanaf het einde van de week ons weerbeeld gaan bepalen.

Activerende straalstroom

De grote boosdoener die deze week roet in het eten komt gooien, is de fameuze ‘straalstroom’, een gebied met zeer hoge windsnelheden hoog in de troposfeer. Deze snel bewegende luchtmassa wordt aangestuurd door het temperatuur contrast tussen evenaar en polen en vormt als het ware de grote motor van ons weer. Zijn exacte configuratie bepaalt immers of we te maken krijgen met hoge – dan wel lagedrukgebieden.

Divergentie

Lagedrukgebieden vormen zich doorgaans in de zone tussen de zogenaamde ‘trog’ (bij ons gericht naar het zuiden) en de ‘rug’  (bij ons gericht naar het noorden) in de straalstroom, waar de lucht divergeert.

Doordat de lucht op grote hoogte uit elkaar beweegt, zal deze bij het bereiken van het oppervlak juist convergeren en stijgbewegingen veroorzaken, wat de atmosferische onstabiliteit vergroot en wolken- en regenvorming in de hand werkt.

Als de straalstroom activeert, kunnen depressies zich dan ook geleidelijk uitdiepen. De algemene regel daarbij is: hoe sterker de straalstroom, hoe feller de depressie kan uitdiepen en hoe onstuimiger het weer.

convergentie
Illustratie van divergentie en convergentie. Divergentie ter hoogte van de top van de troposfeer zorgt voor convergentie aan het oppervlak en de vorming van lagedrukgebieden. Dit treedt op in het gebied waar tussen een rug en een trog in de straalstroom.

Straalstroom op de Benelux gericht

Komende week zien we de straalstroom geleidelijk in kracht toenemen en zal hij zich op de Benelux richten, om dan vervolgens onder ons te duiken. De Benelux komt vrijdag terecht in de zone tussen rug en trog en komt zaterdag in een diepe trog te liggen.

Dit betekent dat een depressie zich ten noorden van ons kan uitdiepen en wij te maken zullen krijgen met de bijbehorende regenzones en buienlijnen. Ook de wind zal geleidelijk aanwakkeren.

Vrijdag richt de straalstroom zich op de Benelux. Een depressie ontwikkelt zich ten noorden van onze contreien.
Zaterdag duikt de straalstroom onder ons. We komen terecht in een diepe trog, met de depressie ten noorden van ons.

Wisselvallig herfstachtig weerbeeld

Veel regen op vrijdag

Zoals we hierboven aangaven in onze analyse van de straalstroom, zien we op de grondkaarten vrijdag een depressie verschijnen, met kern nabij de Britse eilanden. Hieraan verbonden zal op vrijdag een zeer actief koufront van west naar oost over de Benelux trekken. Het kan hierbij stevig gaan regenen, met op sommige plaatsen mogelijk 10 tot 15 liter water per vierkante meter.

Ook de wind zal aanwakkeren tot vrij krachtig in het binnenland en soms zelfs krachtig aan zee. Er worden momenteel rukwinden verwacht tussen 50 en 60 km/u. De temperaturen zullen eveneens een diepe duik nemen en komen niet hoger uit dan 15 of 16 graden. In combinatie met de vele regen en wind, zal het dus echt herfstachtig aanvoelen.

Een depressie met kern nabij de Britse eilanden beïnvloedt ons weer op vrijdag. Het bijbehorende koufront trekt dan over de Benelux en de wind wakkert aan.
Vrijdag trekt een actief koufront van west naar oost over de Benelux met felle regenvlagen en ook veel wind. Lokaal kan er tot 15 liter vallen per vierkante meter of hier en daar zelfs nog wat meer. De wind waait vrij krachtig en aan de kust soms krachtig met rukwinden tussen 50 en 60 km/u. De herfst is duidelijk in het land!

Stevige buien op zaterdag

Zaterdag zitten we achter het koufront, maar bevinden we ons nog wel in zeer onstabiele lucht. Er zullen dan enkele lijntjes met felle buien van west naar oost voorbij trekken met mogelijk ook onweer erbij. De wind neemt dan wat in kracht af en waait overwegend matig, tot tijdelijk nog vrij krachtig.

Eerste herfststormen in de maak?

Na het weekend zien we nog steeds een sterke depressie-activiteit en sommige modellen komen ook met de eerste stormdepressies op de proppen. Zware stormen hoeven we niet meteen te verwachten, maar mogelijk bereiken kleine randstoringen de Benelux, waarbij de wind soms venijnig uit de hoek kan komen en er ook veel regen kan vallen. De verdere ontwikkelingen hieromtrent zullen we de komende dagen uiteraard verder moeten opvolgen.

Delen


Verder lezen

Alles bekijken