5

De COVID19 pandemie houdt de wereld al maanden in de greep en heeft een grote impact op ons dagelijks leven. In maart 2020 werd een algemene lockdown afgekondigd in verschillende landen en ging het dagelijks leven zo goed als op slot. Dat had enorme gevolgen voor de wereldwijde economie en vooral ook op het welzijn van vele mensen.

De lockdown had echter ook één groot voordeel: de wereldwijde CO2-uitstoot daalde fors als gevolg van het stilvallen van de dagelijkse activiteiten, zo blijkt uit een recente Nature studie. Toch was dit maar een tijdelijk fenomeen en blijft de impact op ons klimaat zeer beperkt.

Deelnemen aan discussie? Ben je geïnteresseerd om deel te nemen als weeramateur of liefhebber van het weer aan het weerforum? Onderaan dit artikel krijg je bliksemsnel & gratis toegang tot alle reacties. Je kan ook je eigen weerfoto’s opladen.

CO2-uitstoot fors gedaald tijdens wereldwijde lockdown

Grootste daling CO-2 uitstoot door crisis

Tijdens het begin van de coronacrisis in de lente van 2020 gingen vele landen in een algemene lockdown om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Het stilleggen van economische activiteiten en niet-noodzakelijke verplaatsingen had een enorme impact op het dagelijks leven. Bovendien zorgde het er ook voor dat de wereldwijde CO2-uitstoot sterk kelderde vergeleken met het jaar voordien. De wereldwijde CO2-uitstoot daalde met maar liefst 8.8% in de eerste helft van 2020, vergeleken met dezelfde periode in 2019. Dat is meteen de grootste daling van de wereldwijde uitstoot als gevolg van een globale crisis ooit.

Daling CO2-uitstoot verminderd na versoepelingen

De daling van de uitstoot zette zich eerst in in China (februari), aangezien daar als eerste een lockdown werd afgekondigd. Nadien pas volgden de andere landen van de wereld (maart-april). Vanaf mei 2020 werden de economische activiteiten stilaan terug hervat en verminderde de daling van de CO2-uitstoot snel als gevolg van de versoepeling van de coronamaatregelen in verschillende landen.

CO2-uitstoot
De coronacrisis zorgde voor een daling van de wereldwijde CO2-uitstoot (a). Dat was de grootste daling ooit als gevolg van een een crisis (c). De daling zette zich eerst in in China, en dan pas elders (b) (Liu et al., 2020, Nature).

Transport en vliegverkeer leveren grootste bijdrage aan CO2-uitstoot

De verminderde CO2-uitstoot door de lockdown valt vooral toe te schrijven aan het terugvallen van het globale wegtransport en vliegverkeer. Zowel het vrachtverkeer als het personenvervoer op de weg viel sterk terug en dat zorgde voor 18.6% van de verminderde uitstoot. Doordat zowel nationaal als internationaal vliegverkeer quasi volledig werd stilgelegd zorgde ook dat voor een sterke terugval van de uitstoot. Ongeveer 36% en 52% van de uitstootvermindering werd veroorzaakt door het stilvallen van respectievelijk het nationaal en internationaal vliegverkeer.

De CO2-uitstoot voor verschillende sectoren in 2020 en 2019. Vooral het verminderen van wegtransport en vliegverkeer droeg bij aan een forse daling van de uitstoot (Liu et al., 2020, Nature).

Gering effect daling CO2-uitstoot op klimaat

Da daling van de wereldwijde CO2-uitstoot tijdens de lockdown was maar een tijdelijk fenomeen. Na de versoepelingen verminderde de daling fors en verhoogde de uitstoot opnieuw. De tijdelijk verminderde CO2-uitstoot zal bovendien ook maar een verwaarloosbaar effect hebben op het klimaat en de klimaatverstoring.

De CO2-uitstoot mag dan wel tijdelijk gedaald zijn, de CO2-concentratie stijgt nog steeds onverminderd voort. De CO2-concentratie bereikte zelfs een recordhoogte (> 410 ppm) sinds mensenheugenis tijdens de afgelopen lente in de periode van de lockdown! CO2 is een broeikasgas dat zeer lang in de lucht blijft zitten (decades tot eeuwen). Een tijdelijke daling van de uitstoot zal dus maar een gering effect hebben op de CO2-concentratie op korte termijn.

Wist u trouwens dat de coronacrisis ook een effect heeft (gehad) op de accuraatheid van onze weervoorspellingen?

De CO2-concentratie stijgt nog steeds door. De concentratie ligt reeds ruim boven 410 ppm (deeltjes per miljoen) (NASA).

Delen


Verder lezen

Alles bekijken

Een nieuwe weerpluim dankzij AI

1 dag geleden - 5 min. lezen

Wat is het mysterieuze Sint-Elmsvuur?

4 dagen geleden - 5 min. lezen