29 maart 2020 - 5 min. lezen 0 reacties

De impact van het nieuwe COVID-19 coronavirus op ons dagelijks leven is enorm. Ons sociale leven is nagenoeg stil gevallen en daarnaast zijn er tevens ook talloze nadelige effecten van het virus waar u in eerste instantie niet meteen aan zou denken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de weersvoorspelling. De kans bestaat namelijk dat weersvoorspellingen de laatste weken door het coronavirus ietwat minder accuraat zijn geworden! Bent u ook benieuwd waarom? U leest er alles over in deze informatieve blog.

Deelnemen aan discussie?Ben je geïnteresseerd om deel te nemen als liefhebber van het weer en klimaat aan het weerforum? Onderaan dit artikel krijg je bliksemsnel & gratis toegang tot alle reacties. Je kan ook je eigen weerfoto’s opladen.

Deel jouw eigen passie? Ben je geïnteresseerd om als vrijwilliger weergerelateerde artikels te schrijven? Contacteer ons dan via [email protected]

Minder vliegverkeer door coronavirus

Het nieuwe coronavirus COVID-19 heeft de rem gezet op ons sociaal leven. We moeten zoveel mogelijk binnen blijven om de verspreiding zo veel mogelijk tegen te gaan. Om de verspreiding van het virus tussen verschillende landen en werelddelen drastisch te verminderen, betekent dit ook dat reizen naar het buitenland niet meer mag.

Als gevolg van deze drastische maatregelen is het internationale vliegverkeer nagenoeg volledig stilgevallen. Het aantal internationale en transcontinentale vliegreizen is dan ook drastisch verminderd. Dit is goed nieuws voor het klimaat, aangezien de uitstoot van broeikasgassen daarmee tijdelijk ook drastisch verlaagt. Voor de weersvoorspelling is dat echter minder goed nieuws. Want hoewel u het misschien niet meteen zou verwachten, zijn weermodellen en de accuraatheid van de weersvoorspelling in het algemeen, zeer afhankelijk van de luchtvaart.

Het aantal weerobservaties van vliegtuigen is de laatste weken drastisch verminderd in Europa (ECMWF).

Weersvoorspellingen en luchtvaart

Weersvoorspellingen worden vandaag de dag gemaakt met weermodellen. Voordat deze weermodellen een voorspelling kunnen maken voor de komende dagen, moeten ze echter een zeer duidelijk beeld hebben van de actuele weersituatie (de zogenaamde ‘begintoestand’ van de atmosfeer). Hoe accurater deze begintoestand kan geschat worden, hoe accurater de voorspelling ook zal zijn.

Om die begintoestand juist te kunnen inschatten, worden de weermodellen continu aangestuurd door observaties. Dit zijn actuele metingen van de huidige toestand van de atmosfeer/het weer (o.a. windsnelheid en -richting, temperatuur, vochtigheid etc.). Deze metingen zijn van allerlei aard. Deze omvatten zowel metingen van weerstations, weerballonnen, satellietmetingen en radars. Alsook metingen via sensoren op vliegtuigen. In dit laatste schuilt dus duidelijk ook een link tussen de weersvoorspelling en de luchtvaart.

Minder accurate weersvoorspellingen door COVID-19?

Minder luchtverkeer (als gevolg van het coronavirus) betekent dus rechtstreeks ook minder metingen van vliegtuigen waarmee de weermodellen kunnen aangestuurd worden. Volgens initiële schattingen zou het aantal weermetingen via het luchtverkeer gedaald zijn in Europa met zo’n 65%. De komende weken verwacht men zelfs dat dit nog verder zal verminderen.

Het ECMWF, de Europese weerdienst, heeft reeds testen ondernomen om de impact van het aantal vliegtuigmetingen op de accuraatheid van de weersvoorspellingen in te schatten. Uit deze testen blijkt dat wanneer het aantal vliegtuigmetingen daalt, dit wel degelijk gevolgen heeft voor de juistheid van de voorspellingen.

De impact zou vooral het grootst zijn op de windvoorspellingen op grote hoogte, ter hoogte van de straalstroom. Dit is logisch, aangezien dit net de hoogte is waarop vliegtuigen op kruissnelheid vliegen. Hier wordt dus het grootste deel van de metingen uitgevoerd.

De testresultaten tonen aan dat de windvoorspellingen op het 200 hPa niveau (rond 11-12 km hoogte) zo’n 15% minder accuraat kunnen zijn bij een drastische reductie in het aantal vliegtuigmetingen. De gevolgen zouden vooral het grootst zijn op de korte termijn (voorspelling 24 u vooruit). Maar er zijn ook significante gevolgen waarneembaar voor de langetermijnverwachting (tot 7 dagen vooruit). Er zou ook een klein effect (ongeveer 3 % minder accuraatheid) waar te nemen zijn op de voorspellingen aan de grond. Met name voor de oppervlaktedruk.

De fout in de weersverwachtingen van ECMWF op verschillende hoogteniveaus (hPa) als gevolg van de reductie in vliegtuigmetingen. De impact is het grootst op 200 hPa en op de korte termijn (ECMWF).

De impact van minder vliegtuigmetingen op de weersvoorspellingen is ook sterk afhankelijk van het type weermodel en de afhankelijkheid van het weermodel van vliegtuigmetingen. Zowel het Europese als het Amerikaanse forecastsysteem zijn voor een aanzienlijk aandeel afhankelijk van vliegtuigmetingen.

Mogelijke oplossingen?

Het is duidelijk: we krijgen dus inderdaad iets minder accurate weersvoorspellingen door COVID-19. Vooral dan voor de wind op grote hoogte. Doordat er minder vliegverkeer is, neemt ook het aantal weerobservaties door vliegtuigen af. Dit met een negatieve impact op de accuraatheid van de weersverwachtingen.

Een mogelijke oplossing voor dit probleem kan zijn dat we alternatieve meetprocedures gaan hanteren om deze terugval in metingen te compenseren. Zo zou er bijvoorbeeld meer kunnen ingezet worden op metingen van weerballonnen (atmosferische soundings), aangezien deze ook metingen kunnen uitvoeren op zulke grote hoogtes.

  • Altijd al eens zelf het weer willen voorspellen? Dan helpt dit boek je zeker op weg.

Sommige linkjes bevatten affiliate

Samuel

Door Samuel

Afgestudeerd fysisch geograaf aan de KU Leuven in de specialisatie weer- en klimaat. Ik ben professioneel omgevings- en klimaatexpert en ben actief geweest als klimaatwetenschapper aan de KU Leuven. Al van kinds been af ben ik bijzonder gepassioneerd door weer en klimaat. Binnen NoodweerBenelux ben ik vooral actief als weeranalist en schrijf ik artikels over weer en klimaat.


Verder lezen

Alles bekijken