15 juli 2020 - 5 min. lezen
0 reacties 0

Klimaatverandering is een hot-topic de laatste jaren. Wanneer wetenschappers over klimaatverandering spreken, refereren ze vaak naar het IPCC. Daarom komt u in dit artikel alles te weten over het IPCC en waarom het zo’n belangrijk wetenschappelijk orgaan is voor de klimaatwetenschap en het wereldwijde klimaatbeleid.

Deelnemen aan discussie? Heb je interesse om deel te nemen als weeramateur of liefhebber van het weer aan het weerforum? Onderaan dit artikel krijg je bliksemsnel & gratis toegang tot alle reacties. Je kan ook je eigen weerfoto’s opladen.

Deel jouw eigen passie? Ben je geïnteresseerd om als vrijwilliger weergerelateerde artikels te schrijven? Contacteer ons dan via [email protected]

Waarvoor staat het IPCC?

De term ‘IPCC’ verwijst naar het ‘Intergovernmental Panel on Climate Change‘. Het IPCC is een wetenschappelijk panel van de Verenigde Naties (VN) dat de wetenschap omtrent klimaat en de klimaatverstoring in kaart brengt en hierover op regelmatige tijdstippen rapporteert.

  • Interesse in klimaatverstoring? Dit EHBO-handboek voor klimaatopwarming is een must-have om te lezen

Het klimaatpanel werd reeds in de jaren ’80 opgericht en heeft intussen vijf zogeheten ‘assessment cycli’ doorgemaakt. In totaal werden sinds het begin van de oprichting vijf geïntegreerde IPCC-rapporten gepubliceerd. Echter, naast deze vijf hoofdrapporten werden eveneens meerdere tussentijdse deelrapporten, alsook verschillende methodologische en technische papers uitgegeven.

Korte geschiedenis van het IPCC

Sinds 1988 tot nu (2020) werden vijf grote IPCC-rapporten uitgegeven. Het volgende rapport staat reeds gepland voor volgend jaar (2021):

  • 1990 (AR1)
  • 1995 (AR2)
  • 2001 (AR3)
  • 2007 (AR4)
  • 2013-2014 (AR5)
  • 2021-2022 (AR6)

In het eerste IPCC-rapport (AR1) werd het belang van de klimaatverandering voor het eerst erkend als een globale uitdaging, waarvoor internationale samenwerking vereist is om het probleem aan te pakken.

Het tweede rapport (AR2) vormde vervolgens een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Kyoto Protocol (1997). Met dit protocol kwamen industrielanden voor het eerst overeen om hun emissies van broeikasgassen te reduceren.

IPCC
In het Kyoto verdrag werd overeengekomen door de industrielanden om de broeikasgas-emissies te verlagen.

Het derde IPCC-rapport (AR3) focuste daarna op de impact van de klimaatverandering en de noodzaak om ons hieraan aan te passen (klimaat-adaptatie). Het vierde rapport haalde daarnaast voor het eerst ook de noodzaak aan om onder 2°C opwarming te blijven, ter navolging van het Kyoto-protocol. In de periode 2013-2014 publiceerde het IPCC tot slot z’n voorlopig laatste assessment rapport. Dit moest de belangrijkste wetenschappelijke input leveren voor het akkoord van Parijs in 2014.

Momenteel zit het IPCC in z’n zesde assessment cyclus en is men volop bezig met het voorbereiden van het nieuwste rapport (AR6). Dit zal uitkomen in 2021-2022. Hierin zal een nieuwe status opgemaakt worden over de toestand van het globale klimaat.

De gevolgen van klimaatverandering zijn de laatste jaren overduidelijk.

Tussentijdse rapporten

Naast de algemene assessment rapporten, publiceert het IPCC ook vaak tussentijdse rapporten. Enkele belangrijke voorbeelden daarvan zijn het SR15 , het SRCCL en het SROCC.

Het SR15 is het speciale rapport over de impact van 1.5°C opwarming. In dit rapport (2018) benadrukte het IPCC dat het belangrijk is om vast te houden aan de grens van 1.5°C opwarming tegen 2100.

Vorig jaar werden eveneens twee intermediaire rapporten gepubliceerd over de link tussen klimaatverandering op het land, de cryosfeer en de oceanen. Daarin legde men onder meer de link tussen klimaatverandering en landgebruik. Men bracht ook de zeespiegelstijging in kaart.

Waarover rapporteert het IPCC?

Basis voor klimaatbeleid

Het belangrijkste doel van het IPCC panel is om alles-omvattende wetenschappelijke info te verschaffen aan beleidsmakers omtrent de klimaatverandering. Daarnaast wordt ook info verschaft over de impact en risico’s die daarmee gepaard gaan.

Alsook strategieën om klimaatverandering tegen te gaan (mitigatie) en ons eraan aan te passen (adaptatie). Het biedt internationale organisaties en beleidsmakers de tools aan om te onderhandelen en na te denken over maatregelen tegen de klimaatverandering.

In 2018 bracht het IPCC het SR15 uit over de opwarming van 1.5°C en de gevolgen daarvan.

Experten, wetenschappers en peer-review

Het IPCC bestaat uit duizenden medewerkers van over heel de wereld. Om de verschillende rapporten tot stand te brengen lezen daarom talrijke wetenschappers jaarlijks duizenden wetenschappelijke publicaties.

Daarna maakt men daarover een samenvatting van de belangrijkste conclusies. Om ervoor te zorgen dat men alle info op een objectieve manier in rekening brengt, controleert een panel van reviewers daarna steeds de rapporten.

Het IPCC hanteert ook steeds dezelfde communicatiestijl met de nodige nuancering. Zo zal het steeds duidelijk vermelden of bepaalde conclusies (zeer) zeker, (zeer) waarschijnlijk of (zeer) onzeker zijn. Ook of er meer onderzoek nodig is voor bepaalde topics.

We onthouden vooral dat het IPCC een belangrijke wetenschappelijke organisatie is, waarop beleidsmakers kunnen steunen in hun beleidsbeslissingen omtrent klimaatverandering. Het IPCC was een zeer belangrijke kennisbasis voor het tot stand komen van het wel gekende akkoord van Parijs.

Sommige linkjes bevatten affiliate

Samuel

Door Samuel

Afgestudeerd fysisch geograaf aan de KU Leuven in de specialisatie weer- en klimaat. Ik ben professioneel omgevings- en klimaatexpert en ben actief geweest als klimaatwetenschapper aan de KU Leuven. Al van kinds been af ben ik bijzonder gepassioneerd door weer en klimaat. Binnen NoodweerBenelux ben ik vooral actief als weeranalist en schrijf ik artikels over weer en klimaat.


Verder lezen

Alles bekijken
7 Maandag stevig onweer!

Stevige onweerskansen door pittig koufront op maandag

2 dagen geleden - 6 min. lezen
4 Prognose

Weersverwachting komende dagen: fris en wisselvallig

2 dagen geleden - 5 min. lezen
1

Weersverwachting Amstel Gold Race 2024

10 april 2024 - 5 min. lezen