8

De meteorologische winter loopt stilaan ten einde. Tot nu was het duidelijk zachter dan normaal. Komt er nog winterweer of evolueren we al snel richting lenteweer? Als het aan de langetermijnmodellen ligt heeft een zachte en droge lente van 2022 meer kans, dankzij een persistente hogedrukgordel.

Deelnemen aan discussie? Ben je geïnteresseerd om deel te nemen als weeramateur of liefhebber van het weer aan het weerforum? Onderaan dit artikel krijg je bliksemsnel & gratis toegang tot alle reacties. Je kan ook je eigen weerfoto’s opladen.

*Disclaimer

Bij NoodweerBenelux doen we geen voorspelling voor “wordt het een zachte winter”, “krijgen we een warme zomer?”, “gaat het veel onweren deze lente?”, maar tonen we datgene wat de langetermijnmodellen uit de computer laten rollen. We bespreken objectief wat er te zien is op de weerkaarten, of het consistent is, en wat het betekent voor de Benelux.

Gordel van hogere luchtdruk/geopotentiaal

Hieronder staat het gewogen gemiddelde van de afwijking van de 500 hPa geopotentiaalhoogte. Een positieve waarde toont aan dat deze laag hoger ligt dan normaal, een negatieve waarde toont een afwijking met een hoogte onder normaal. Het is duidelijk dat er door de modellen een krachtige gordel verwacht wordt met een hogere waarde die de Atlantische Oceaan diagonaal/zonaal oversteekt tot over Europa. Dit is een eerste indicatie voor een hogere luchtdruk en hogere temperaturen, alsook voor een noordelijkere straalstroom.

Composiet beeld voor de afwijking van de 500 hPa geopotentiaalhoogte. (C3S)

Dit lijkt heel sterk op de afwijking die we in januari 2022 kregen, zij het iets meer naar het oosten. De modellen verwachten dus dat het patroon van de afgelopen weken aanhoudt, maar zich wel wat oostelijker verplaatst.

Anomalie 500 hPa geopotentiaalhoogte in januari 2022. (NOAA)

Standvastig hogedrukgebied

Laten we starten met waar het allemaal om gaat, het drukpatroon. Dit bepaalt vervolgens de neerslag- en temperatuurafwijking ten opzichte van normaal.

Onderstaande kaart toont het composietmodel op basis van ECMWF, MetOffice, MétéoFrance, CMCC, DWD, NCEP, JMA, ECCC. Het toont de kans op een bepaalde luchtdruk ten opzichte van normaal voor de meteorologische lente (maart – april – mei).

Het is duidelijk dat het gewogen gemiddelde (het composiet model) een positieve afwijking vertoont boven Centraal- en Zuid-Europa en een negatieve afwijking boven Noord-Europa. In feit een patroon dat de afgelopen weken ook al sterk aanwezig was. Dit patroon wordt dus verdergezet. De kans op hogedruk is dus veel groter dan de kans op lagere luchtdruk.

De kans op een hoge luchtdruk in Centraal- en Zuid-Europa is heel groot. (C3S)

Uniforme verwachting tussen de modellen

Opvallend is de consistentie tussen de verschillende langetermijnmodellen. Die is bijzonder groot, wat de betrouwbaarheid van dit soort prognoses zeker vergroot.

Zachter dan normaal

De aanwezigheid van meer hogedruk over het Europese continent leidt tot een verhoogde kans op een transport van subtropische lucht vanaf het zuidwesten. Die lucht zorgt op zijn beurt voor hogere temperaturen. Niet verwonderlijk dus dat de langetermijnmodellen een grote kans tonen op een zachte lente, met een gemiddelde temperatuur van 1-2°C boven normaal.

De temperaturen voor de lente zouden 1-2°C hoger uitkomen dan normaal. (C3S)

Alle modellen zijn zachter dan normaal

Ook wat betreft de temperaturen is er weinig variatie tussen de modellen. De grootte van de afwijking verschilt (0.5 – 1°C of 1-2°C), maar alle modellen tonen consistent een duidelijk zachtere lente dan normaal.

Drogere lente

Wat betreft de neerslag tot slot zorgt de hogere luchtdruk ook voor een droger weertype. De compositiet is (iets) droger dan normaal. In het noorden van Europa verwachten de modellen wel meer neerslag.

Een droger weertype heeft een grotere kans, met daardoor cumulatief minder neerslag dan normaal. (C3S)

Neerslagsom afhankelijk van positie hogedruk

De exacte positie van de hogedrukgebieden zal doorslaggevend zijn voor de neerslag. Alle langetermijnmodellen berekenen minder neerslag dan normaal in Zuid-Europa en meer in Noord-Europa. De Benelux ligt hierbij op de grens. De exacte positie van de hogedrukgordel zal dus bepalen of de drogere omstandigheden iets noordelijker of iets zuidelijker tot stand zullen komen. Gemiddeld gezien tonen de modellen dus wel minder neerslag dan normaal.

Conclusie?

Op basis van de langetermijnmodellen is de kans op een zachte en droge lente van 2022 groot. De modellen tonen consistent een grote invloed van hoge druk in onze contreien.

Delen


Verder lezen

Alles bekijken

Een nieuwe weerpluim dankzij AI

1 dag geleden - 5 min. lezen

Wat is het mysterieuze Sint-Elmsvuur?

4 dagen geleden - 5 min. lezen