10 maart 2020 - 3 min. lezen 0 reacties

Afgelopen februari was vrij nat met zeer veel neerslag met 107L tegenover 63.1L normaal in Ukkel. In De Bilt liep dit aantal zelfs nog hoger op met meer dan 150L. Dit zorgde op veel plaatsen voor een verbetering van de grondwaterstand. Hoe de situatie er nu precies uitziet ontdekt u in dit artikel.

Deelnemen aan discussie? Ben je geïnteresseerd om deel te nemen als weeramateur of liefhebber van winterweer aan het weerforum? Onderaan dit artikel krijg je bliksemsnel & gratis toegang tot alle reacties. Je kan ook je eigen weerfoto’s opladen.

Huidige situatie

In het nieuwe rapport van DOV (databank ondergrond Vlaanderen) staat dat het grondwater op vele plaatsen gestegen is. Op dit moment is op iets meer dan een kwart van de locaties de grondwaterstand nog zeer laag voor de tijd van het jaar. Ongeveer 1/4 van de locaties heeft normale grondwaterstanden en de overige 50% heeft hoge tot zeer hoge grondwaterstanden.

De oorzaak hiervan is natuurlijk de veelvuldige neerslag die afgelopen maand gevallen is. Deze heeft ook tijd gekregen om in te dringen in de grond.

Relatieve vergelijking van de grondwaterstanden (toestand voor tijd van het jaar). (DOV)

Op bovenstaande afbeelding is ook duidelijk te zien dat we er beter voorstaan dan vorig jaar. Begin maart vorig jaar had slechts 10-15% van de meetplaatsen zeer hoge grondwaterstanden, terwijl dit aantal nu meer dan het dubbele is.

Quasi overal in Vlaanderen zijn de grondwaterstanden gestegen. De hoogste grondwaterstanden zijn te vinden in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. De laagste grondwaterstanden zijn vooral te vinden in Vlaams-Brabant en Limburg. In deze regio’s moet er dus nog wat neerslag vallen om het niveau terug op peil te krijgen.

Meetpunten grondwaterstand. (DOV)

Iets dichter bij het aardoppervlak (de bodem) is er van enig droogteprobleem niets meer zichtbaar. Op alle meetpunten in Vlaanderen is de bodem in normale toestand, al moet wel rekening gehouden worden met het feit dat in de winter de evapotranspiratie nihil is. Hoe dit de komende maanden gaat evolueren is sterk onzeker.

Droogte-indicator Vlaanderen. (DOV)

Hoe zit het met Wallonië en Nederland?

Het lijkt er sterk op dat ook in Wallonië de trend zich heeft doorgezet zoals in Vlaanderen, met ook daar een verhoging van de grondwaterstanden en een normalisatie.

Ook in Nederland zien we hoge grondwaterstanden. Vooral de zuidelijke provincies hebben hiermee te maken. Volgens Waterschap Limburg zijn er diverse plaatsen waar op dit moment wateroverlast optreedt.

Classificatie van het grondwaterpeil. De nummers geven aan hoeveel meetpunten er in die regio zitten. (Waterschap Limburg)

Niet alleen in het zuiden van Nederland is sprake van hoge grondwaterstanden, ook verder naar het noorden is dit het geval. In de provincie Friesland ligt het grondwaterpeil op verschillende plaatsen dicht onder, of soms zelfs gelijk aan het maaiveld.

Grafiek grondwaterpeil in Friesland. (Wetterskip Fryslân)

Conclusie

Afgelopen maand zijn de grondwaterstanden op quasi alle locaties gestegen door de grote neerslaghoeveelheden. Hoe de grondwaterstand de komende periode gaat evolueren is nog onzeker en hangt af van hoeveel neerslag we komende lente en zomer zullen krijgen.

Matthias

Door Matthias

Ik ben afgestudeerd als Geograaf aan de Universiteit Gent en heb nog een postgraduaat in "weather and climate modelling" behaald. Van kleins af aan was ik al geïnteresseerd in het weer. Binnen het team ben ik actief voor het weerbericht en weersverwachting. Ik schrijf ook regelmatig artikels.


Verder lezen

Alles bekijken