12 juli 2014 - 2 min. lezen 0 reacties

Hoe het leven precies is ontstaan is tot op de dag van vandaag niet helemaal duidelijk. Wetenschappers houden er verschillende theorieën op na. Sommige geloven dat het leven afkomstig is van buiten onze planeet, zoals van een Marsmeteorietinslag. Anderen geloven dat het leven hier op aarde is ontstaan.

Omstandigheden op aarde

Hoewel onze aarde er 3,8 tot 4 miljard jaar geleden niet echt uitnodigend uitzag, is er toch leven kunnen ontstaan. De zon scheen maar met 75% van de kracht die ze nu heeft. Zuurstof in de atmosfeer was geheel onbestaande. Onze dampkring was voornamelijk gevuld met methaan, ammoniak, kooldioxide en waterdamp. Bovendien was er maar zo’n 2% aardoppervlak en voor de rest bestond onze aarde uit water. De zeetemperatuur bedroeg toen zo’n 30°C en net daar zijn de eerste bacteriën kunnen ontstaan.

De eerste organismen hadden met andere woorden weinig bescherming. De ‘lucht’ stonk naar ammoniak. De eerste organismen die op het land leefden moesten zwavel ademen, wat maakte dat er een geur van rotte eieren hing.

Leven door de bliksem

Sommige wetenschappers geloven dat het leven op aarde ontstond. Twee Amerikaanse scheikundigen Harold Urey en Stanley Miller voerden in 1952 baanbrekende experimenten uit. Ze bootsten de dampkring ten tijde van het eerste leven na. Ze wilden ontdekken hoe de eerste moleculen zich vormden. Hiervoor mengden ze methaan, ammoniak, waterstof en waterdamp in de juiste verhoudingen en stuurden er bliksems (elektrische ladingen) doorheen. Na een aantal dagen bleef een bruinachtige soep over. Uit de resultaten bleek dat er enkelvoudige suikers en meer dan 20 soorten aminozuren waren gevormd.

Dit zijn de bouwstenen van onder meer eiwitten, maar dit was onvoldoende om meervoudige suikers te vormen voor erfelijk materiaal. Met het experiment hebben ze dus bewezen dat de bliksem die door de atmosfeer raasde kon zorgen voor de energie om complexe organische moleculen te vormen in de atmosfeer, zoals de bouwstenen van leven, maar niet het leven op zich.

miller experiment

Zullen wetenschappers ooit ontdekken hoe het leven echt is ontstaan? Het onderzoek gaat door…

Extra bronnen: National Geographic

Bron foto: Wikipedia

Gastblog

Door Gastblog

Expert in weer en klimaat of een ander boeiende niche in de wetenschap? Geregeld worden wetenschappers aan het woord gelaten via een gastblog.


Verder lezen

Alles bekijken