0

Uit de meest recente data blijkt dat juli 2023 de warmste maand tot nu was sinds de start van de metingen door NASA. Vooral de afwijkingen spreken boekdelen waarin we duidelijke hotspots waarnemen in de buurt van Canada, Noord-Afrika en delen van Zuid-Amerika. Merk ook de enorme afwijking op ter hoogte van Antarctica. De gevolgen laten zich nu al voelen door droogte, bosbranden en hitterecords die sneuvelen aan een recordtempo.

Juli 2023 was mondiaal zo’n 1,18°C warmer dan normaal tegenover de meetreeks 1951-1980.

Gegevens sinds 1880

Het NASA meet de temperaturen op mondiale schaal consistent sinds de jaren 1880. Daarom wordt er vaak vergeleken met deze periode. Uiteraard heeft de Aarde ook buiten deze gevoelige opwarming tijden gekend van forse opwarming. Het grote verschil is dat volgens NASA de menselijke invloed nu een versnelling veroorzaakt in de opwarming van de Aarde.

Onder velen van ons gekend als de klimaatverstoring. De gevolgen zijn heftig. Zo worden tientallen miljoenen mensen direct of indirect getroffen door deze opwarming. Ziektes en sterfgevallen nemen helaas ook toe.

Een indrukwekkende en tegelijkertijd zorgwekkende trend. Sinds de jaren 1900 nemen de koele fases op aarde beduidend af. Na 2000 ontstaat een stroomversnelling naar nieuwe records!

Hoe meet NASA deze data?

Interessant verhaal om te delen is de methode waarop het NASA de temperatuurgegevens verzamelt. Zo kan de organisatie rekenen op meetgegevens vanop zee door sensoren in boeien en schepen. Op het land wordt dan weer gebruikt gemaakt van tienduizenden meetstations die dagelijks het weer registreren.

Via interpolatie tussen de meetstations wordt dan een waarde verkregen die als output dient om de temperatuurafwijkingen in kaart te brengen. Het NASA streeft naar een gelijkmatige verdeling van deze gegevens over de hele wereld.

NASA verwacht nog hogere temperaturen in 2024

Pikant detail is dat het NASA verwacht dat de mondiale temperatuur nog zal stijgen in 2024. We zien namelijk ten westen van Zuid-Amerika het natuurfenomeen El Nino ontstaan. Deze verhoogde temperatuur van het zeewater in het oostelijk deel van de Stille Oceaan zorgt voor een extra bijdrage aan de stijging van de mondiale temperatuur. De impact is in 2023 nog eerder beperkt, maar wetenschappers verwachten dat dit in maart/april 2024 pas echt ten volle benut zal worden.

Delen


Verder lezen

Alles bekijken