27 maart 2023 - 3 min. lezen
0 reacties 0

Afgelopen dagen stonden in het teken van bijzonder goede dagen voor het genereren van hernieuwbare energie. Deze energie kan opgewerkt worden door zonnepanelen of windmolens. Door de nabijheid van lagedrukgebieden was vooral de laatste hernieuwbare bron vrij opvallend aanwezig. Bijkomend feit is dat de meteorologische omstandigheden eigenlijk nog helemaal niet optimaal waren. De verklaring voor de bijzonder hoge bijdrage kunnen we vinden in het toenemend geĆÆnstalleerd vermogen.

Zonnepanelen zijn tegenwoordig een goede opwekker van duurzame energie. Vooral in het voorjaar en richting de zomerperiode kunnen zonnepanelen een belangrijk aandeel in de energiemix innemen.

Martien Visser, expert in rapportage

In 2022 werd op een gegeven moment voor meer dan 100% elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Deze energie werd door Nederland geconsumeerd en een deel ervan geƫxporteerd naar het buitenland. Met de wedloop richting zonnepanelen en windturbines op de Noordzee zal het in de toekomst nog veel meer voorkomen dat 100% van alle geproduceerde energie uit duurzame energiebronnen komt. Een positieve evolutie, maar wel ƩƩntje met grote uitdagingen.

Weekendeffect

Afgelopen weekend was het niet alleen Nederland die een hoge productie van hernieuwbare energie kon registreren, ook voor BelgiĆ« was dat het geval. Vooral op zaterdag was het meteorologisch ook erg interessant om te zien hoe de ‘onbalans’ in het elektriciteitsnet werd gestuurd door wind en zonne-energie. Op een gegeven moment daalde de prijs voor elektriciteit tot -500 euro/MWh. Hierdoor moesten producenten zelf betalen om de elektriciteitsoverschotten kwijt te raken.

Op de pagina van Elia, transmissienetbeheerder van het Belgisch hoogspanningsnet, zien we scherp negatieve prijzen tot wel -500 euro/MWh. Een overschot aan wind ligt aan de oorzaak.

Hier speelt het weekendeffect een grote rol. Op zaterdag en zondag zijn er immers weinig bedrijven actief waardoor de ‘load’ op het algemeen elektriciteitsnet zal afnemen. Wanneer er dan perioden zijn met veel wind en zon wordt het elektriciteitsnet overstelpt met energie. Deze energie kan dan geĆ«xporteerd worden naar het buitenland. Als er in de buurlanden ook extra energie beschikbaar is door duurzame energie, dan blijft het overschot van de energie in ons net waardoor de prijzen kelderen.

Opslag via batterijen

Meer en meer partijen beseffen de noodzaak om het overschot aan energie te gaan verzamelen en te stockeren in batterijen. Op momenten waar de wind en zon onvoldoende zijn om hulp te bieden aan het elektriciteitsnet kan een batterij een netondersteunende dienst bieden. Het is de verwachting dat batterijen hand in hand zullen gaan met de energietransitie in de toekomst.

Tesla maar ook andere partijen produceren battery packs die gebruikt kunnen worden om overtollige stroom op te slaan. Bij weinig wind en zon kan een dergelijk battery pack ingezet worden om het net te ondersteunen. Uiteindelijk willen we altijd evolueren naar zoveel mogelijk stabiliteit in het elektriciteitsnet. Iets wat zeer uitdagend zal worden in de toekomst.

Nicolas

Door Nicolas

Bezieler van NoodweerBenelux. Een onuitputtelijke passie voor het weer zorgt ervoor dat ik iedere dag met veel plezier aan het werk mag gaan.


Verder lezen

Alles bekijken