2

Op 25 januari 1990 passeerde er een zeer zware storm over de Benelux. Deze storm kreeg de naam Daria. Het was een zeer grootschalig en intens lagedrukgebied. Daria ging de boeken in als een van de zwaarste stormen die de Benelux heeft gekend.

Ontdek ons ook op Facebook en X

Situatie op de weerkaarten

In januari 1990 was het een komen en gaan van lagedrukgebieden. Daarentegen lag er een hogedrukgebied boven de Azoren. Hierdoor ontstond er een westcirculatie gericht op West-Europa. Op 25 januari 1990 lag er een gigantisch veld met lagedruk boven de oceaan en in Europa. Dit lagedrukgebied had drie kernen. De kern boven de Noordzee was diegene die verantwoordelijk was voor storm Daria.

Luchtdrukverdeling tijdens de januaristorm in 1990

Rapid cyclogenesis

Storm Daria was een RACY. Dat houdt in dat storm Daria een proces onderging van rapid cyclogenesis. Een rapid cyclogenesis vindt plaats als de lagedruk, in de kern van de depressie, met tenminste 24 hPa zakt in 24 uur. Daar werd bij Daria ruim aan voldaan. Binnen 24 uur zakte de depressie van 985 hPa naar 950 hPa.

De storm had in de Benelux een maximale luchtdrukgradiënt van 8 hPa/km, wat zeer intens is. Tijdens het hoogtepunt van storm Daria was er zeer waarschijnlijk sprake van een sting jet, niemand heeft echter gerapporteerd over dit mogelijke fenomeen tijdens Daria.

Storm Daria met orkaankracht

Op 25 januari 1990, om 14:00, kwam de storm aan land in de Benelux. De storm valt op te splitsen in twee pieken. De eerste piek was de passage van het koufront. Dit koufront bereikte windstoten van 150 km/u, ook in het binnenland. Rotterdam (Nederland) heeft tijdens de passage van het koufront een windstoot gemeten van 151 km/u. IJmuiden noteerde toen 155 km/u. Er was lokaal ook sprake van downbursts tijdens de passage van het koufront.

De tweede piek kwam direct na de passage van het koufront. De tweede piek was het gigantische stormveld dat over de Benelux heen trok. Zowel de windsnelheden als windstoten waren in Nederland en België grensverleggend. Er werd een uurgemiddelde van windkracht 11 gemeten langs de Nederlandse en Belgische kust. In de provincies Utrecht en Gelderland werd windkracht 10 genoteerd. In IJmuiden werd er een 10-minuut gemiddelde windsnelheid van 117 km/u gemeten, dat staat gelijk aan windkracht 12, orkaankracht.

Tien-minuutgemiddelde windsnelheden tijdens het hoogtepunt van de storm (Kachelmannwetter)

Windstoten tot 150 km/u

Ook de windstoten waren te bizar voor woorden. De zwaarste windstoot werd gemeten in Bevekom (België) met 168 km/u. Windstoten van meer dan 140 km/u zijn al zeer zeldzaam in België. In Nederland werd er in IJmuiden 159 km/u gemeten.

In België werden er tot diep in het binnenland windstoten gemeten van boven de 150 km/u. In Nederland veelal tussen de 125 en 140 km/u. Luxemburg was amper getroffen door de storm, daar werd een schamele 90 km/u genoteerd.

Grote schade

De zeer zware storm liet een ravage achter in de Benelux. Het openbare leven kwam tot een stilstand en duizenden mensen moesten overnachten op treinstations. Daarnaast werd er veel schade aangericht. In Nederland was er 800 miljoen gulden aan schade. Een molen (Landzigt) brandde uit. Tienduizenden bomen, lantaarnpalen en andere objecten waaiden om. 130 vrachtwagencombinaties waaiden om in Nederland door de hevige storm. Er vielen in Nederland 17 doden en in België overleden 11 mensen door storm Daria.

Dit stuk kwam tot stand met hulp van Novi Hinten

Delen


Verder lezen

Alles bekijken