0

De globale temperatuur is de laatste 150 jaar gestegen. In dit artikel geven we meer details over de waarnemingen zoals gepubliceerd in het laatste IPCC-rapport. Voor jullie beginnen met panikeren, sinds de laatste ijstijd (looptijd van 10.000 jaar) is de globale temperatuur, ondanks de 40% toename in CO2, vrij stabiel gebleven. Wetenschappers verwachten dat de effecten van de enorme uitstoot van fossiele brandstoffen pas de volgende jaren extra gewicht in de schaal zullen leggen van de klimaatverandering.

Meer informatie over de uitstoot van CO2 en de impact op het natuurlijk broeikaseffect kan je lezen via climatechange.be.

klimaatverandering hockey stick
De globale temperatuur op aarde gemeten in een tijdspanne van 2000 jaar. Voor 1990 waren deze meetgegevens vrij moeilijk te bepalen vanwege het gebrek aan goede meetinfrastructuur. Iets wat in 2015 geen probleem meer mag vormen. Merk de snelle stijging op van de mondiale temperatuur vanaf 1880. We heten dit het hockey-effect en wordt veroorzaakt door de Industriële Revolutie. (climatechange.be)

Globale temperatuur

De globale temperatuur wordt bepaald door een gemiddelde te nemen van alle waarnemingen wereldwijd.  Deze waarnemingen vinden plaats in duizenden weerstations wereldwijd, zowel aan land als op zee. Ook de weergegevens van satellieten en weerballonnen worden opgenomen in een enorme database die ieder jaar wordt geëvalueerd. Er ontstaat een trend! Logischerwijs zijn de gebieden met veel bebouwing prikpunten die een flink hogere temperaturen laten zien dan gebieden waarin er weinig mensen wonen. Ook de demografische revolutie is op deze wereldkaart goed waar te nemen.

landstations

Om de globale temperatuur te meten zou je op elk punt van de aarde een meetstation moeten hebben, wat natuurlijk onmogelijk is. Dit is dan ook meteen één van de zwaktes in de klimaatmodellen: de globale temperatuur kan niet met zekerheid bepaald worden. Verder kunnen ook lokale factoren zoals hitte-eilanden (de stad is warmer dan het platteland) een rol spelen in de temperatuur.

Waarnemingen

Niettegenstaande het feit dat de globale temperatuur niet met zekerheid kan bepaald worden, is het IPCC toch zeker dat de globale temperatuur gestegen is sinds de 19de eeuw, met de grootste toename sinds 1970. Dit zijn de huidige aannames wat betreft de opwarming van het klimaat:

temperatuurtoename
Waargenomen temperatuursverandering in de periode van 1901 tot 2012.
  • Tussen 1880 en 2012 is de globale temperatuur toegenomen met 0,85 °C.
  • Tussen 1901 en 2012 is zowat het volledig aardoppervlak warmer geworden.
  • Tussen 950 en 1250 waren er ook meerdere periodes waarbij de temperatuur even warm was als op het einde van de 20ste eeuw. Toch waren deze warme periodes niet zo globaal als de huidige opwarming.
  • Er is weinig zekerheid dat de globale neerslaghoeveelheid is toegenomen sinds 1901 voor 1951 en kleine zekerheid nadien. Er is wel grote zekerheid dat de neerslaghoeveelheid toegenomen is in het noordelijk halfrond op de gematigde breedtes na 1951.
  • Sinds 1951 zijn extreem weer gebeurtenissen zoals hittegolven en zware neerslag toegenomen in Europa en Amerika.

Waargenomen temperatuursverandering in de periode van 1901 tot 2012

temperatuurafwijking afgelopen jaren
Reconstructie van de gemiddelde mondiale temperatuursafwijking in de afgelopen 11.300 jaar. 0 op de horizontale as komt overeen met het jaar 1950. (Marcott, 2013)

De opwarming in de atmosfeer is een vaststaand feit. De gevolgen hiervan zijn nu al merkbaar in het toegenomen aantal extreem weer situaties wereldwijd. In een volgend artikel gaan we in op de wijzigingen in de oceanen.

Delen


Verder lezen

Alles bekijken

Een nieuwe weerpluim dankzij AI

15 uur geleden - 5 min. lezen

Wat is het mysterieuze Sint-Elmsvuur?

3 dagen geleden - 5 min. lezen

Saharastof versnelt smelt in de Alpen

4 dagen geleden - 4 min. lezen