21 maart 2015 - 3 min. lezen 0 reacties

In de media verschijnen zowat dagelijks berichten over klimaatgerelateerde zaken zoals opwarming, broeikasgassen, extreem weer, verschuiving van seizoenen…  In alle discussies rond klimaat heb je believers en non-believers (alhoewel de laatste groep in aantal afneemt). Maar hoe zit het nu echt? In deze reeks artikelen gaan we in op de waargenomen feiten en de impact op korte en lange termijn op mens en dier gebruik makende van het laatste rapport van het IPCC.

vervuiling en klimaatverandering

Opbouw reeks artikelen

De reeks artikelen bestaat uit een aantal delen:

  • De geschiedenis van het klimaat
  • Studie van het klimaat in het verleden
  • Een aantal artikelen over de waargenomen feiten
  • Impact van alle veranderingen op mens en dier
  • Mitigatie: voorstellen om klimaatverandering tegen te gaan

Informatie afkomstig uit IPCC

De bron gebruikt voor deze reeks artikelen is het laatste rapport van het IPCC (Intergovernemental Panel on Climate Change). Dit panel werd opgericht in 1988 binnen de Verenigde Naties en heeft als doel op een onafhankelijke manier alle beschikbare informatie te verzamelen en te evalueren in verband met klimaatverandering.

Het bestaat uit honderden experts uit de hele wereld. In 2013 en 2014 werd het vijfde rapport uitgebracht dat verder bouwde op het vorige rapport uit 2007, met aanvullingen uit nieuw wetenschappelijk onderzoek.

Besluit IPCC

Het komt misschien wat vreemd over, maar toch beginnen we deze reeks met het besluit van het IPCC over de klimaatverandering:

Warming of the climate system is unequivocal, and since the 1950s, many of the observed changes are unprecedented over decades to millennia. The atmosphere and ocean have warmed, the amounts of snow and ice have diminished, sea level has risen, and the concentrations of greenhouse gases have increased.

(Vertaling: De opwarming van het klimaat is ondubbelzinnig en veel van de veranderingen waargenomen sinds de jaren 50 zijn ongezien de laatste tientallen tot duizenden jaren.  De atmosfeer en de oceanen zijn opgewarmd, de hoeveelheden sneeuw en ijs zijn verminderd, het zeeniveau is gestegen en de concentraties broeikasgassen zijn toegenomen.)

Hoe en waarom het IPCC tot dit besluit komt zullen we in de artikelen die volgen proberen aan te tonen.

Wat is klimaat?

Tot slot van dit eerste deel willen we nog even de definitie van klimaat meegeven:

Klimaat is de gemiddelde weerstoestand over een periode van minimaal 30 jaar.

In de klimatologie wordt veel gegoocheld met statistiek.  Om weinig invloed te hebben van uitzonderlijke situaties, worden gemiddelden genomen over langere periodes.  Hieruit kan men dan trends afleiden ten opzichte van vroegere periodes.

Gastblog

Door Gastblog

Expert in weer en klimaat of een ander boeiende niche in de wetenschap? Geregeld worden wetenschappers aan het woord gelaten via een gastblog.


Verder lezen

Alles bekijken