Het geluid van een tornado

Tornado’s in Amerika eisten afgelopen dagen onze volledige aandacht. Doch moeten we niet altijd de Atlantische Oceaan oversteken om dergelijke weerfenomenen van dichtbij te kunnen waarnemen. Onderstaande amateurbeelden maken duidelijk dat een tornado vaak veel en grote schade kan aanrichten in een dichtbevolkt gebied. Let ook op het oorverdovende geluid dat zo’n windhoos veroorzaakt. Hetzij door de windstoten, hetzij door ‘debris’ of rondvliegend puin !

UPdate 15/05/18 – video werd vervangen door een voorbeeld uit Kansas (USA)

Komen tornado’s ook hier voor?

Wervelwinden in de categorie tornado’s zijn in de Benelux eerder zeldzaam. Veelal gaat het om een windhoos welke steeds verward wordt met een tornado zoals ze dat in Amerika kennen. Die benaming (tornado) klopt dus meestal niet voor België en Nederland. Wat we soms ook zien is rechtlijnige windschade. In dit geval is het schadebeeld niet directioneel maar naar één lijn. Veel kans dat het gaat om een zogenaamde valwind of downburst. Dergelijke windfenomenen ontstaan wanneer een strakke luchtstroom met de neerslag naar omlaag komt. De intensiteit en het schadespoor zijn te vergelijken met een windhoos.

Het geluid van een tornado

Mensen die ooit werden geconfronteerd met een windhoos of tornado spreken van een oorverdovend lawaai. De combinatie van het rondvliegend puin, de daling van de luchtdruk en de ongelooflijke snelheid van het natuurfenomeen  zorgen hiervoor.

Meer info en beelden

Dit artikel werd bijgewerkt op 3 februari 2014 en gecontroleerd op fouten. Tevens wordt er ook nieuwe inhoud toegevoegd die het artikel kan ondersteunen. Zo kan u terecht in – noodweer geselt België en leert u hier welke soorten supercells er bestaan. Handig.