2 januari 2018 - 4 min. lezen 60 reacties

De westcirculatie draait op volle toeren. De ene na de andere depressie trekt daarmee over West-Europa waardoor het wisselvallig weer is. Op woensdag zorgt een uitdiepende randstoring zelfs voor een zware storm langs de kust. Wat kunnen we morgen precies verwachten?

Randstoring

Het heeft alles te maken met een kleine depressie die op de Noordzee ontstaat. Gevoed door de straalstroom kan deze heel snel uitdiepen, wat betekent dat de luchtdruk in de kern in een kort tijdsbestek veel hPa’s daalt. Hoe groter de luchtdruktegenstellingen, des te meer wind. Dat is exact wat er morgen gaat gebeuren. De gehele Belgische en Nederlandse kust krijgt te maken met storm. Op het hoogtepunt zou het op sommige plaatsen zelfs tot een zware storm kunnen komen.

jetstreak
De randdepressie ontwikkelt zich de komende 24 uur onder invloed van een sterke straalstroom boven onze omgeving. De linkeruitgang van een sterke jetstreak vormt hierbij de trigger voor zogenaamde ‘rapid cyclogenesis’, oftewel zeer sterke lagedrukvorming.
zware storm
De lijnen van gelijke druk isobaren liggen morgen dicht bij elkaar. Dat duidt op veel wind.

Wind trekt in de loop van de avond al aan

Reeds op dinsdagavond zien we de eerste voortekenen van de zware storm. Het gaat enige tijd flink regenen op een frontensysteem. Deze regenzone komt in het zuidwesten de Benelux binnen en trekt vervolgens gedurende de avond noordwaarts. Het trekt vrij snel over, waardoor het al weer voor middernacht op de meeste plaatsen droog is geworden. Lang duurt dit niet, want al vrij snel trekt er vanaf de Noordzee nieuwe neerslag binnen.

Wat verder opvalt is de wind. Aan de Zeeuwse en Belgische kust wordt die in de loop van de avond al krachtig tot hard (6 tot 7 Beaufort). Elders neemt de wind toe naar matig of vrij krachtig.

Zeer zware windstoten aan het einde van de nacht

In de nacht naar woensdag trekt de wind verder aan naar een westerstorm aan de westkust van Nederland en België (9 Beaufort) en vrij krachtig (5 Beaufort) dieper landinwaarts. Bovendien bereikt een nieuw gebied met buiige regen onze contreien, het koufront van de depressie.

De windstoten (rukwinden) worden hier een punt van aandacht. Tijdens actieve buien op het koufront lopen deze op naar 100-130 km/h, zeer lokaal mogelijk zelfs richting 140 km/h. Boven de 100 km/h spreken we van zeer zware windstoten. Opgepast als u vannacht de weg opgaat!

harmonie
Zeer zware windstoten op het koufront.

De neerslag op het koufront is een stuk intensiever dan op het warmtefront. De kans op onweer en hagel is aanwezig. Woensdagochtend trekt het front weg, maar daar komen al vrij snel geïsoleerde buien voor in de plaats. Ook bij deze buien kunnen lokaal onweer, hagel en windstoten optreden. Het blijft stormen aan een groot deel van de kust. In totaal kan er veel neerslag vallen tot en met woensdagochtend: ruim 25 mm in Noord-Nederland.

Zware storm rond het middaguur

De piek van de windkracht vindt plaats rond 12:00 uur ‘s middags. Dan is de gemiddelde wind het sterkst en kan er in het Waddengebied zelfs sprake zijn van een zware storm, windkracht 10 dus. Elders een krachtige (landinwaarts) tot stormachtige (westen van België en Nederland) wind.

De windstoten zijn daarentegen wat minder zwaar dan op het koufront, maar toch nog altijd goed voor 70-90 km/u landinwaarts tot 90-120 km/u in de kustgebieden. Het blijft dus oppassen als u de weg op gaat!

wind 9uur
Zware storm tegen het einde van de ochtend op Texel.

In het noorden van Nederland neemt de kans op neerslag op de middag weer toe. In België en Zuid-Nederland is de kans op droog weer veel groter. De maximumtemperaturen komen uit op 8 of 9°C.

Afnemende wind

Na 14:00 uur neemt de wind geleidelijk in kracht af. Van zware storm zal na dit genoemde tijdstip geen sprake meer zijn. Dat betekent echter niet dat alle onstuimigheid in één keer is verdwenen. De zware windstoten van 75 km/u of meer blijven namelijk nog tot in de avonduren actief. Ook blijven er buien over de Benelux trekken, die nog altijd gepaard kunnen gaan met onweer en hagel. Pas in de avond en nacht naar donderdag keert de rust definitief terug in de atmosfeer.

Delen


Verder lezen

Alles bekijken