18 mei 2016 - 3 min. lezen 0 reacties

Tot nu toe bleven we in onze artikels vasthouden aan de feiten die waarneembaar zijn, zonder dieper in te gaan op wat de oorzaak is van de klimaatverandering. Kritisch als we zijn mogen we niet zomaar aannemen dat dit een antropogene (veroorzaakt door de mens) oorzaak heeft. In dit artikel kijken we naar de bewijzen voor het wel of niet veroorzaakt zijn door de mens. Dit artikel werd opgemaakt aan de hand van het laatste rapport verschenen op het IPCC.

Klimaatcyclus

In deel 2 zagen we al dat het klimaat in cycli verloopt. We kenden in de recente geschiedenis lange perioden van ijstijden, met kortere perioden van opwarming. Men zou dus kunnen stellen dat we momenteel opnieuw in zo’n periode van opwarming zitten, wat een volledig natuurlijk verloop is. Daarom is het belangrijk om wetenschappelijk vast te stellen wat bv. de oorsprong is van toename in de CO2-concentraties.

  • Anuna De Wever, de kracht achter de klimaatmars (aff.)

Stijging CO2 is van menselijke oorsprong

Koolstof (C) kent meerdere isotopen. C12 en C13 zijn stabiele isotopen, C14 is een onstabiele isotoop met een halfwaardetijd van 5730 jaar. Aan de hand van concentraties van deze isotopen kan men de bron bepalen van CO2 in de atmosfeer.

Koolstof 14 is zoals gezegd een onstabiele isotoop. Het wordt gevormd door de botsing van stikstof in de atmosfeer met straling uit de ruimte. Vanwege de onstabiliteit vervalt deze terug naar stikstof-14. Deze cyclus zorgt voor een (bijna) constante concentratie van C14 in de atmosfeer. Onze fossiele brandstoffen die al miljoenen jaren gevormd zijn bevatten geen C14 aangezien deze al volledig vervallen is. Uit metingen is gebleken dat de concentratie van C14 de laatste jaren gedaald is, wat dus wijst op toevoeging van CO2 uit fossiele brandstoffen.

Naast de toename van concentraties CO2 in de atmosfeer stelt men een afname vast van de concentraties van zuurstof. Zuurstof is nodig voor de verbranding van fossiele brandstoffen. Opnieuw een bewijs dat CO2-toename veroorzaakt wordt door de mens.

Invloed oceanen en vulkanen op CO2 gehalte

Oceanen bevatten van nature CO2. Men zou kunnen denken dat de CO2-toename in de atmosfeer een gevolg is van een verlies van CO2 door de oceanen. Dit zou betekenen dat de zuurtegraad van de oceanen afneemt. Dit is in tegenstelling tot de waarnemingen die aantonen dat de zuurtegraad gestegen is. Ook vulkanen stoten CO2 uit. Deze dragen dus ook bij aan de stijging van CO2-concentraties. Uit verschillende studies blijkt dat de bijdrage van vulkanen maar 1/100ste is van de werkelijk stijging.

vulkaan en impact op klimaatverandering

Verder komt het tijdstip waarop de toename startte volledig overeen met de start van de Industriële Revolutie. Uit al deze feiten blijkt de mens dus de grootste oorzaak te zijn van de toename van CO2-concentraties en andere broeikasgassen.

Gastblog

Door Gastblog

Expert in weer en klimaat of een ander boeiende niche in de wetenschap? Geregeld worden wetenschappers aan het woord gelaten via een gastblog.


Verder lezen

Alles bekijken