0

Hittegolven, overstromingen, stormen… Tegenwoordig horen we slag om slinger meldingen over noodweer. Er valt niet naast de gevolgen van de opwarming van de aarde te kijken. De klimaatcrisis heeft lokale impact, maar is een wereldwijd probleem. Een oplossing is alleen mogelijk door internationale samenwerking. En daar speelt een vertaalbureau een essentiële rol.

Van het Bulgaars over het Duits, Engels en Frans tot het Zweeds. Alleen de Europese Unie telt al 24 officiële talen. En dat is nog maar een onbeduidende fractie van het aantal talen dat wereldwijd gesproken wordt. Het vergroot alleen maar de kans op Babylonische spraakverwarring, waar iedereen in een andere taal door elkaar praat. En dat in een tijd waarin samenwerken en overeenkomen net cruciaal zijn.

Een vertaalbureau is onmisbaar in het vertalen van complexe teksten in andere talen.

Een professioneel vertaalbureau helpt taalbarrières te overbruggen en zo kennis en informatie te verspreiden. De perfecte vertaler is niet alleen onderlegd in de brontaal en de doeltaal. Hij heeft ook kennis van specifieke terminologie, wetgeving en vakjargon. Bovendien is hij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Kleine fouten kunnen grote gevolgen hebben, een wetenschappelijke vertaling is specialistenwerk.

Onderzoeksrapporten vertalen

De opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande klimaatcrisis zijn een wereldwijd probleem. Gelukkig wordt het ook internationaal aangepakt. Wetenschappers en organisaties publiceren regelmatig rapporten en onderzoeken rond weersomstandigheden en de klimaatverandering. Dat doen ze uiteraard in hun moedertaal. Het resultaat is een grote hoeveelheid informatie en kennis in uiteenlopende talen.

Om de klimaatcrisis efficiënt aan te pakken, is het nodig om die onderzoeken en rapporten wereldwijd toegankelijk te maken voor collega-wetenschappers, beleidsmakers en het grote publiek. Een vertaalbureau helpt om de complexe teksten beschikbaar te maken in allerlei talen. Wegens de complexiteit van het onderwerp doe je ook voor gangbare talen beroep op bijvoorbeeld een Engels vertaler, een Chinees vertaler of een Spaans vertaler.

Wettelijke samenwerking

Ook op juridisch en wettelijk vlak is het belangrijk om letterlijk en figuurlijk met dezelfde stem te spreken. Dat gebeurt door beleid en wetten vast te leggen in documenten, onderhandelingsteksten en overeenkomsten. Zulke verdragen moeten uiteraard beschikbaar zijn in de talen die de mensen spreken waarvoor ze bedoeld zijn.

Belgische wetten worden in het Nederlands, het Frans en het Duits gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Europese wetgeving is beschikbaar in 24 talen. Alleen door documenten en teksten te vertalen, ontstaat er gemeenschappelijk inhoudelijk begrip. Net zoals bij wetenschappelijke vertalingen is bij juridische en wettelijke vertalingen elk woord en elk leesteken belangrijk. Opnieuw een taak voor een professioneel vertaalbureau, met andere woorden.

Het belang van vertalingen in de klimaatcrisis

De gevolgen van de opwarming van de aarde gaan alleen maar meer zichtbaar en voelbaar worden. Het probleem kan alleen aangepakt worden door samenwerking over de grenzen heen. Daarbij is het cruciaal dat wetenschappers en beleidsmakers elkaar begrijpen, welke taal ze ook spreken. Een vertaalbureau overbrugt die barrières en helpt met het verspreiden van kennis en informatie. Zo speelt het een belangrijke rol bij een beter begrip van de klimaatcrisis en een efficiëntere aanpak ervan.

Delen

Reacties zijn gesloten.


Verder lezen

Alles bekijken