27 september 2016 - 3 min. lezen 1 reacties

In dit laatste artikel proberen we een beeld te schetsen van wat de gevolgen (zouden/kunnen) zijn van de klimaatopwarming. Aangezien alles gebaseerd is op basis van voorspellingen van computermodellen, zijn deze beweringen niet in steen gebeiteld. Wie graag de vorige artikels over klimaatverandering leest, kan op mijn naam klikken bovenaan dit artikel.

Gevolgen van de klimaatverandering

De globale temperatuur stijgt volgens de computermodellen met 1,5 tot 2 graden. Ook de zeewater temperatuur zou wijzigen. De volgende afbeelding geeft deze wijziging weer op een meridiaan van N90 tot Z90 op verschillende hoogtes.

Temperatuurwijziging zoals voorspeld door de verschillende computermodellen voor eind deze eeuw
Temperatuurwijziging zoals voorspeld door de verschillende computermodellen voor eind deze eeuw

Op deze grafieken zie je dat tot op 200 hPa hoogte de atmosfeer opwarmt. In onze regionen koelt de atmosfeer af boven deze hoogte.  Tussen N50 en Z50 warmt de atmosfeer zelfs op tot bijna 50 hPa hoogte. Hierdoor mogen we meer hittegolven verwachten met een duidelijk effect op de volksgezondheid.

  • Anuna de Wever organiseert klimaatmars naar voorbeeld uit Zweden (aff.)

Stijgende temperaturen zorgen ook voor een wijzigende biodiversiteit. Bepaalde diersoorten zullen verdwijnen en andere zullen meer noordelijk terug te vinden zijn. Verder zullen de bloemen vroeger beginnen met bloeien, waardoor stuifmeel productie ook vroeger op het jaar begint.

Neerslag

Ter vergelijking met de 19de eeuw was de 20ste eeuw reeds natter.  Er waren meer natte dan droge jaren.  Verwacht wordt dat deze trend zich zal verderzetten. Alleen is het probleem hierbij dat deze neerslag zich niet gelijk verspreid over het jaar, maar dat de winters veel natter worden en de zomers droger.

Verder zou de neerslag die dan toch valt in de zomer kunnen vallen als hevige stortbuien met plaatselijke overstromingen tot gevolg. Er is nu al een stijging van het aantal dagen met hevige neerslag (meer dan 20mm/dag) te zien   De waterkwaliteit zou achteruit gaan en bossen zouden het moeilijker krijgen om te overleven wat terug voor meer CO² uitstoot zou zorgen.

Grafiek met het aantal zware neerslagdagen per jaar (Bron VMM/KMI)
Grafiek met het aantal zware neerslagdagen per jaar (VMM/KMI)

De temperatuursstijging zorgt er voor dat de neerslag in de winter vooral als regen zal vallen.  De hoeveelheid sneeuwdagen zal verder afnemen.  Extremen zoals 2010 blijven natuurlijk altijd mogelijk.

Aantal sneeuwdagen per jaar (Bron: KMI)
Aantal sneeuwdagen per jaar.  De winter van 2010 zorgt voor een tijdelijke stijging van de trendlijn. (KMI)

Zeespiegel

Sinds 1970 is de zeespiegel in Zeebrugge al met 13,3 cm gestegen (3,4 mm per jaar).  Deze stijging zal zich verder zetten. België en Nederland moeten zich hiertegen moeten wapenen. Onze kuststrook is zeer gevoelig voor deze stijging. 15% van Vlaanderen ligt minder dan 5m boven de zeespiegel. Al deze regio’s lopen gevaar als de zeespiegel uitstijgt boven de dijken.  Onze kust is ook de meeste bebouwde kustregio van Europa.

Extreem weer

Algemeen kan verwacht worden dat extreem weer zal toenemen.  Dit zal zich uiten in meer en heviger onweer met zware neerslag, hagel en schade tot gevolg. Vooral in Zuid-Europa zou dit significant erger worden.  Ook in onze regio’s kan dit in mindere mate verwacht worden.  Ook langdurige droogte zal meer voorkomen, al zullen er natuurlijk regionale verschillen zijn. Aangezien de registratie van tornado’s pas de laatste 10 jaar gebeurt kunnen we geen voorspellingen geven of deze events zullen stijgen.

Voor stormjagers is dit een leuk gevolg van de klimaatverandering maar we kunnen sowieso verwachten dat het aantal schadegevallen zal toenemen, met de nodige maatschappelijke kost tot gevolg.

Delen


Verder lezen

Alles bekijken

Een nieuwe weerpluim dankzij AI

1 dag geleden - 5 min. lezen

Wat is het mysterieuze Sint-Elmsvuur?

4 dagen geleden - 5 min. lezen