Disclaimer

In deze Disclaimer wordt ondermeer verstaan dat:

  • Eigenaar: de eigenaar van de website, zijnde NoodweerBenelux
  • Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • Bezoeker/Gebruiker: de Gebruiker van de Website
  • Inhoud: alle in de Website aanwezige inhoud, thans in geschreven taal, thans in beeldmateriaal, thans via gekoppelde bestanden en/of weblinks
  • De Website: NoodweerBenelux https://www.noodweer.be/;

1. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die de Bezoeker/Gebruiker bezoekt/bekijkt. Door de pagina te Gebruiken stemt de Bezoeker/Gebruiker in met deze Disclaimer;

2. De Inhoud is door de Eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de Eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheden aangaande mogelijke onjuistheden van gepubliceerde teksten en/of beelden van derden;

3. De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de Inhoud van de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar verwezen wordt;

4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk Gebruik van de Inhoud, het kopiëren ervan en/of het delen ervan zonder toestemming van de auteur, maken inbreuk op intellectuele rechten;

5. Toestemming tot het Gebruik en/of delen van de getoonde Inhoud op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient voorafgaandelijk schriftelijk aangevraagd te worden aan de auteur ervan.

6. Het ‘Do Not Try This At Home’-principe is van toepassing op deze Website en op de Inhoud ervan. Dit wil zeggen dat deze Website, noch enige Inhoud ervan, door Gebruik ervan, op generlei wijze verantwoordelijk kan worden gesteld voor enige persoonlijke en/of materiële schade aan derden door persoonlijk toedoen van de Bezoeker/Gebruiker en/of derden als gevolg van persoonlijk handelen door Bezoeker/Gebruiker en/of derden tijdens (extreme) weerfenomenen, zoals daar zijn, maar niet beperkt tot, onweer, overstromingen, stormen en/of ander noodweersituaties. De Inhoud mag op generlei wijze beschouwd worden als een advies ter degen, tenzij expliciet vermeld. De Bezoeker/Gebruiker moet steeds officiële meteorologische berichtgeving raadplegen. De Bezoeker/Gebruiker moet ten alle tijden risico’s tijdens (extreme) weerfenomenen vermijden.

Bijgewerkt: 1 januari 2018