Verslag congres ‘Superstormen’

Op dinsdag 26 november 2013 werd een 2e editie van het congres rond ‘Superstormen’ georganiseerd. Met vele nationale en internationale experten een evenement waar deze weerblog aanwezig moest zijn. Eén van onze fans (weerman Wouter) en fotograaf Frederik trokken samen richting Blankenberge om heel wat nuttige informatie te verzamelen. Ik wil hen uitdrukkelijk bedanken voor de support richting deze website.

Het plan in Antwerpen?

Burgemeester Bart De Wever wil niet dat Antwerpen “Anvers sur la mer” wordt en is daarom bezig met een project om de kaai aan de Schelde een grondige facelift te geven. De kaaimuur met een lengte van 6,7 km en 100 m. breedte zal 90 cm. verhoogt worden. Om een grote scheidingsmuur te vermijden tussen de stad en de Schelde gebeurd dit met een plateau waarop je kan wandelen en met veel open ruimte. De werken zullen ongeveer 15 jaar in beslag nemen.

Wat met onze kust?

Ministers Crevits en Vande Lanotte leggen uit; Onze Belgische kust is momenteel voor 1/3 onvoldoende beschermt. Nochtans is de dreiging reëel. Men wil zich wapenen tegen het stijgende zeeniveau en zeer zware stormen. Daarvan is het project “Vlaamse Baaien 2100” één van de ingrijpendste werken die zijn gepland. Verwacht niet dat die er binnen 10 jaar zullen liggen, dit zou pas tegen het jaar 2100  gebeurt zijn. Die zandeilanden zouden enkel ten Oosten van Zeebrugge doeltreffend zijn.

superstormen en hilde crevits

Er zijn ook gesprekken met onze Noorderburen want die eilanden zouden ook een deel voor hun kust gebouwd worden. Ook is men van plan de haven van Zeebrugge uit te bouwen en de  windmolenparken worden verder in sneltempo opgebouwd. Verder gaat men ook 2 ” kunstmatige meren” creëren  die dan energie atol worden genoemd. Wanneer de windmolens te veel energie produceren word die energie gebruikt om het atol vol zeewater te pompen. Wanneer dan de vraag naar energie hoger is, kan dat water bij laagtij uit dat atol gelaten worden. Dit gaat dan door turbines die daar dan bruikbare elektriciteit van maken. Dat dit alles daadwerkelijk word uitgevoerd staat nog niet vast.

Wereldwijd sterkere stormen!

De Gouverneur van West – Vlaanderen Carl Decaluwé had het over de noodplanning die de gevolgen moet beperken bij nood van bijvoorbeeld wateroverlast en stormweer met schade. Er zijn 3 niveaus: het gemeentelijk, provinciaal en het nationaal niveau. Naargelang de omvang van de eventuele ramp zit men in een bepaald niveau. Zo’n noodplan is bedoeld voor de volgende punten;

  • Veiligheid uit zich in verschillende deelaspecten
  • Handhaving van rust en openbare orde
  • Waarborgen van de veiligheid van personen en eigendommen
  • Coördinatie van de hulpverlening bij noodsituaties
  • Informatie aan de bevolking

Ook het Sigmaplan is één van de maatregelen om stijgend water op te vangen en tegen te houden in het Scheldegebied. Het Sigmaplan beveiligd de inwoners langs de Schelde niet alleen,  maar doet dit ook met het oog op de gebieden rond de Schelde natuurlijk te maken voor dier, plant en mens.

Minister Vande Lanotte zij ook dat we de voorbije 36 maanden, elke maand al boven het maandgemiddelde hebben gezeten. Nu zitten we op een opwarming van 0,8°C en dat word zeker al 1,5°C. Vande Lanotte heeft een Marien Ruimtelijk plan (MRP) dat voor de komende 6 jaar vast staat. Daarna zien we verder zei hij.

Aanwezigheden op het congres ‘Superstormen’

Waren ook aanwezig als gastsprekers: Patrick De Klerk (burgemeester van Blankenberge), Serge Degheldere (o.a. Vlaams klimaatambassadeur van Al Gore), Piet Dircke (Arcadis).  Alsook enkele profesoren zoals David Dehenauw (meteoroloog), Tim Soens (geschiedkundige), Huib De Vriend (van stichting EcoShape), Patrick Meire (beschermingsmaatregelen New Orleans en NY).

superstormnick

Voor de pauze zongen de 150 bezoekers van het congres het klimaatlied van Nick Balthazar “do it now.

Tekst : Jeroen Vande Voorde i.s.m. noodweer.be

Foto’ : Frederic Vandenbogaerde i.s.m. noodweer.be

Lees ook eens:

Zacht lenteweer in aantocht!

De afgelopen dagen verliepen zeer zonnig in de Benelux, maar wel iets te fris voor de tijd van het jaar. De temperaturen schommelden vaak rond 10 graden, waar we normaal recht hebben op 12-13 graden. Daar wordt aan gewerkt. Vanaf zondag halen we 18 tot...

Matthias BarbierLees dit artikel >
Starlink satellieten

Een helder weertype is het ideaal moment om sterren en andere sterrenbeelden te spotten aan het hemelgewelf. De goed geïnformeerde weeramateur is al een tijdje op de hoogte van de reeks Starlink satellieten die iedere avond te zien zijn. Dit kadert in...

NicolasLees dit artikel >