Tornadoseizoen in Amerika komt moeilijk op gang

Tijdens het voorjaar trekken opnieuw heel wat stormchasers vanuit alle hoeken van de wereld naar de Verenigde Staten, meer bepaald naar ‘Tornado Alley’ om de meest spectaculaire tornado’s waar te nemen. Normaal is het tornadoseizoen dus in volle gang, maar dit jaar wil het maar niet lukken…

Tornado Alley

Om te beginnen: waar ligt Tornado Alley juist en waarom wordt dit gebied zo genoemd? Tornado Alley bestaat uit het noorden van Texas, Kansas en Oklahoma. De reden waarom dit gebied zo wordt genoemd ligt voor de hand: het is gewoon het walhalla van de tornado’s! M.a.w., het gebied waar jaarlijks de meeste tornado’s voorkomen in de Verenigde Staten.

Tornadoseizoen in Oklahoma

Hier in Oklahoma, een staat die behoort tot Tornado Alley, kunnen er tornado’s ontstaan die zware schade kunnen aanrichten. In dat geval spreken we van een F5-tornado.

Tornadoseizoen in Amerika

De meeste exemplaren komen voor in het voorjaar, namelijk tijdens de maanden april, mei en juni. We kunnen dan vaak spreken van een ‘tornado outbreak’. Een moment waarop de ene tornado na de andere ontstaat. De doortocht van zo’n wervelwind blijft niet altijd zonder slag of stoot. Een F5-tornado classificeert men als ‘catastrofaal’. De windstoten kunnen tijdens zo’n zeer krachtig exemplaar pieken tot ruim 300 km/u. Zeer gevaarlijk en in sommige situaties zelfs levensbedreigend.

Tornadoseizoen 2018 laat op zich wachten

Ook dit jaar is het seizoen opnieuw van start gegaan in april. Normaal gezien neemt het aantal tornado’s exponentieel toe tijdens deze maand. Dit komt omdat er een ‘lift’ ontstaat van de straalstroom waardoor zachte en vochtige luchtmassa’s botsen met koude en droge luchtsoorten die ten zuiden en ten oosten van Canada stromen. Maar dit jaar lijkt dit proces maar niet op gang te komen…

De oorzaak van de bijzonder lage tornado-activiteit hoeven we niet zo ver te zoeken. Het is al een tijdje ongewoon koud in de VS. Vooral in de oostelijke gebieden zijn er soms intense sneeuwbuien en zijn de temperaturen bijzonder laag. Omdat lagedrukgebieden zich continu ten zuiden van Canada nestelden, werden enkel aan de Golfkust de vereiste vochtige omstandigheden behaald.

Te koud in de oostelijke gebieden

In de oostelijke delen van het land is het nog steeds te koud voor de tijd van het jaar.

De meeste van de kleine hoeveelheid tornado’s die dit jaar in de VS gespot zijn, werden dus aan de Golfkust waargenomen. Tussen 13 en 15 april was er een korte uitbraak, maar algemeen gesproken bleef het vrij rustig tot nu toe. Het ziet er bovendien niet naar uit dat er snel verandering zal komen in de situatie.

Zeer uitzonderlijk

Uniek is het niet, maar het is toch zeer ongewoon dat er in Oklahoma (Een staat waar men wel wat tornado’s gewend is in april) nog geen enkele tornado voet aan de grond heeft gezet. Gemiddeld gesproken mag men daar 14 tornado’s verwachten in de maand april. Voorlopig staat dat cijfer dus nog steeds op 0. Als we kijken naar het lijstje met jaren met de eerste tornado in april boven Oklahoma dan staat 1962 voorlopig op kop. Toen werden er in heel april amper 4 tornado’s waargenomen. De eerste tornado boven Oklahoma was pas op 26 april een feit. De kans is dus bijzonder groot dat april 2018 vanaf vrijdag helemaal bovenaan in het lijstje komt te staan.

Stel dat er geen tornado’s meer ontstaan op het grondgebied van Oklahoma in april 2018, dan is dat geen record. Zowel in 1987 en 1988 werd er in april geen enkele tornado waargenomen.

Jaartotaal 2018

Ondanks deze mindere aprilmaand staat 2018 niet helemaal onderaan qua tornado-activiteit. Het is zelfs zo dat het in 2014 en 2015 nog trager vooruitging. Met dat ene verschil dat er vaak tijdens de laatste week van april een verhoogde activiteit is van tornado’s met enkele krachtige tornado uitbraken. Zowel in 2014 als in 2015 was dit het geval, maar dit jaar zit dat er niet in…

Wat zijn de vooruitzichten?

De vooruitzichten voor liefhebbers van tornado’s zijn allesbehalve positief. De kans is bijzonder groot dat deze eerste maand van het tornadoseizoen zal eindigen met amper activiteit. Het huidige weerpatroon lijkt dan ook stand te houden tot het einde van de maand.

Bron: ustornadoes.com, wetenschap.info.nu, Wikipedia