Onweer éénvoudig uitgelegd

Gefascineerd of bang van het onweer in de buurt? De werkgroep van NoodweerBenelux heeft nu een kort document klaar waarin onweer éénvoudig uitgelegd wordt. Via deze weg proberen wij u te informeren zodat u een beter inzicht verwerft in één van de meest tot de verbazende natuurfenomenen op Aarde. Veel plezier met het doornemen.

Onweer éénvoudig uitgelegd via PDF

U wilt de PDF over het onweer ontvangen? Mail ons richting noodweer.be@gmail.com

Sociale media

Sinds 2012 zet deze weerblog zich ook actief in om via sociale media te waarschuwen. Dat gebeurt via Twitter en Facebook. Met meer dan 6000 volgers op NoodweerBenelux bereiken we heel snel heel wat mensen. Bedankt aan diegene die onze inhoud / content dan ook delen met andere mensen. U bent de hoeksteen van onze website.

Bliksemfoto’s

Vooral in de zomermaanden worden er heel wat foto’s gemaakt van de bliksem. Deze soms grillige vertakking is het gevolg van de verschillende ladingen in de wolk en aan de grond. Hierdoor wordt er energie opgehoopt en kan de hitte haar weg zoeken via het bliksemkanaal. Wie nog meer spectaculaire ontladingen wil bekijken kan terecht op – bijzondere bliksemfoto’s.

© PDF: www.noodweer.be


Lees ook eens: